Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Монтана

Показване на 51-75 от 360.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1300000077 д-р Виктория Димитрова Давидова Обща медицина
1300000079 д-р Виктория Петрова Тодорова Педиатрия
1300000080 д-р Вилма Перова Димитрова Педиатрия, Обща медицина
1300000081 д-р Виолета Василева Иванова Клинична микробиология
1300000082 д-р Виолета Георгиева Гогова-Маврова Очни болести
1300000084 д-р Виолета Петкова Пачева Вътрешни болести, Обща медицина
1300000085 д-р Виргиния Евденова Конова Нервни болести
1300000088 д-р Владимир Димитров Велков Хирургия
1300000556 д-р Владимир Димитров Петров Вътрешни болести, Физикална и рехабилитационна медицина, Кардиология, Социална медицина и здравен мениджмънт
1300000089 д-р Владимир Петров Илиев Нервни болести
1300000090 д-р Владимир Статков Статков Вътрешни болести, Кардиология
1300000091 д-р Владислав Емилов Иванов Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1300000092 д-р Галин Лалев Ганев Обща медицина
1300000096 д-р Генчо Димитров Димитров Образна диагностика
1300000098 д-р Георги Гаврилов Георгиев Урология
1300000100 д-р Георги Димитров Вантов
1300000101 д-р Георги Зарков Кръстев Вътрешни болести, Обща медицина
1300000102 д-р Георги Любенов Мачорски Вътрешни болести
1300000103 д-р Георги Младенов Горанов Акушерство и гинекология
1300000104 д-р Георги Найденов Гиздов Хирургия
1300000105 д-р Георги Николов Георгиев Ортопедия и травматология
1300000107 д-р Георги Светлинов Георгиев Анестезиология и интензивно лечение
1300000108 д-р Георги Стефанов Чакъров Урология
1300000109 д-р Георги Томов Савков Акушерство и гинекология
1300000560 д-р Георги Цветанов Георгиев Обща медицина