Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Монтана

Показване на 176-200 от 372.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1300000246 д-р Йордан Стефанов Таранчоков Вътрешни болести
1300000249 д-р Йорданка Йорданова Илиева Нервни болести
1300000250 д-р Йорданка Лукова Алексиева-Игнатова Вътрешни болести
1300000253 д-р Йорданка Цветанова Йорданова Вътрешни болести
1300000254 д-р Калина Емилова Йосифова Анестезиология и интензивно лечение
1300000255 д-р Калинка Благоева Гогова Обща медицина
1300000256 д-р Калинка Иванова Александрова Нервни болести
0300001499 д-р Калоян Русланов Асеновски Образна диагностика
1300000258 д-р Камелия Стоянова Тодорова Нервни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1300000260 д-р Кателина Благодатова Томова Вътрешни болести
1300000632 д-р Катрин Христова Ценова
1300000261 д-р Катя Михайлова Иванова Обща медицина
1300000266 д-р Кети Петрова Мачорска Педиатрия
1300000579 д-р Кирил Александров Кирчев
1300000267 д-р Кирил Борисов Събчев Очни болести
1300000269 д-р Кирил Емануилов Кирилов Педиатрия
1300000271 д-р Клавдия Николова Иванова Педиатрия
1300000272 д-р Константин Тодоров Костадинов Вътрешни болести
1300000273 д-р Копринка Петкова Горанова-Караенева Нервни болести
1300000274 д-р Корнелия Петрова Горанова-Цветкова Педиатрия, Обща медицина
1300000275 д-р Красимир Арсенов Кръстев Ортопедия и травматология
1300000277 д-р Красимир Божидаров Крумов Педиатрия
1300000279 д-р Красимир Димитров Манасиев Педиатрия
1300000281 д-р Красимир Иванов Петков
1300000282 д-р Красимир Калчев Конов Нервни болести