Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Монтана

Показване на 176-200 от 387.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1300000236 д-р Ирена Асенова Димитрова Вътрешни болести, Нефрология
1300000238 д-р Ирена Илиева Николова-Нисторова Обща медицина
1300000239 д-р Ирена Петкова Тихолова
1300000601 д-р Ирина Милкова Ерменкова Трансфузионна хематология
1300000241 д-р Искрен Петров Иванов Кожни и венерически болести
1300000628 д-р Йоана Ивайлова Йорданова
1300000242 д-р Йордан Жани Йорданов Образна диагностика
0600000217 д-р Йордан Ненов Йончев Акушерство и гинекология
1300000245 д-р Йордан Славчев Иванов Ушно-носно-гърлени болести
1300000246 д-р Йордан Стефанов Таранчоков Вътрешни болести
1300000249 д-р Йорданка Йорданова Илиева Нервни болести
1300000250 д-р Йорданка Лукова Алексиева-Игнатова Вътрешни болести
1300000253 д-р Йорданка Цветанова Йорданова Вътрешни болести
1300000254 д-р Калина Емилова Йосифова Анестезиология и интензивно лечение
1300000255 д-р Калинка Благоева Гогова Обща медицина
1300000256 д-р Калинка Иванова Александрова Нервни болести
1300000258 д-р Камелия Стоянова Тодорова Нервни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1300000260 д-р Кателина Благодатова Томова Вътрешни болести
1300000261 д-р Катя Михайлова Иванова Обща медицина
1300000266 д-р Кети Петрова Мачорска Педиатрия
1300000579 д-р Кирил Александров Кирчев
1300000267 д-р Кирил Борисов Събчев Очни болести
1300000269 д-р Кирил Емануилов Кирилов Педиатрия
1300000271 д-р Клавдия Николова Иванова Педиатрия
1300000272 д-р Константин Тодоров Костадинов Вътрешни болести