Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Монтана

Показване на 226-250 от 387.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1300000308 д-р Любов Викторовна Митова
1300000310 д-р Любомил Йонков Петров Обща медицина
2300005569 д-р Любомир Григоров Киров Педиатрия
1300000311 д-р Любомир Кирилов Нисторов Обща медицина
1300000312 д-р Любомир Михайлов Манолов Обща медицина
1300000313 д-р Любомир Христов Лозанов Ушно-носно-гърлени болести
0600000253 д-р Любомир Христов Христов Вътрешни болести
1300000581 д-р Людмил Георгиев Дишев Хирургия
1300000315 д-р Людмил Иванов Опров Обща медицина
1300000316 д-р Людмил Кирилов Джурджов Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт, Обща медицина
1300000317 д-р Людмил Христов Кирилов Пневмология и фтизиатрия
1300000318 д-р Людмил Христов Михайлов Педиатрия
1300000319 д-р Людмила Георгиева Кънева Педиатрия
1300000321 д-р Людмила Христова Каладжова Обща медицина
1300000323 д-р Малвина Павлова Петрова Вътрешни болести
1300000324 д-р Маргарита Ангелова Тодорова Педиатрия, Обща медицина
1300000325 д-р Маргарита Благоева Кръстева
1300000326 д-р Маргарита Иванова Ницова-Тодорова Хирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт
1300000328 д-р Маргарита Мирчева Стоичкова-Николова Педиатрия, Клинична токсикология
1600000922 д-р Мариан Йорданов Орлов Нервни болести
1300000329 д-р Мариан Петков Харалампиев Вътрешни болести, Клинична хематология
1300000330 д-р Мариана Иванова Тодорова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1300000331 д-р Мариана Милкова Попова-Цветкова Клинична лаборатория
1300000332 д-р Мариел Найденова Богданова Педиатрия
1300000333 д-р Мариела Ангелова Горанова Педиатрия