Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Монтана

Показване на 226-250 от 368.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1300000317 д-р Людмил Христов Кирилов Пневмология и фтизиатрия
1300000318 д-р Людмил Христов Михайлов Педиатрия
1300000319 д-р Людмила Георгиева Кънева Педиатрия
1300000321 д-р Людмила Христова Каладжова Обща медицина
1300000323 д-р Малвина Павлова Петрова Вътрешни болести
1300000324 д-р Маргарита Ангелова Тодорова Педиатрия, Обща медицина
1300000325 д-р Маргарита Благоева Кръстева
1300000326 д-р Маргарита Иванова Ницова-Тодорова Хирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт
1300000328 д-р Маргарита Мирчева Стоичкова-Николова Педиатрия, Клинична токсикология
1600000922 д-р Мариан Йорданов Орлов Нервни болести
1300000329 д-р Мариан Петков Харалампиев Вътрешни болести, Клинична хематология
1300000330 д-р Мариана Иванова Тодорова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1300000331 д-р Мариана Милкова Попова-Цветкова Клинична лаборатория
1300000332 д-р Мариел Найденова Богданова Педиатрия
1300000333 д-р Мариела Ангелова Горанова Педиатрия
0600000277 д-р Мария Виденова Кръстева Физикална и рехабилитационна медицина
1300000339 д-р Мария Димитрова Георгиева Педиатрия
1300000341 д-р Мария Иванова Иванова Педиатрия, Обща медицина
1300000342 д-р Мария Любомирова Каменова-Георгиева Епидемиология на инфекциозните болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1300000344 д-р Мария Милетиева Терзийска-Кръстева Вътрешни болести
1300000347 д-р Марсинела Любомирова Иванова
1300000349 д-р Мая Господинова Илиева Вътрешни болести
1300000350 д-р Мая Трифонова Здравкова
1300000353 д-р Миланка Еленкова Станева Вътрешни болести, Кардиология
1300000355 д-р Милена Евтимова Трифонова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната