Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Монтана

Показване на 151-175 от 372.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1300000205 д-р Ивайло Иванов Методиев Ортопедия и травматология
1300000208 д-р Иван Димитров Минчев Вътрешни болести, Обща медицина
1300000210 д-р Иван Йосифов Каменов Нервни болести
1300000212 д-р Иван Николов Иванов Вътрешни болести
1300000213 д-р Иван Петков Георгиев Вътрешни болести, Нефрология
1300000214 д-р Иван Петров Ефремов Вътрешни болести, Кардиология
0700000322 д-р Иван Симеонов Димитров Вътрешни болести, Кардиология, Ревматология
1300000220 д-р Иванка Младенова Лилова Вътрешни болести
1300000221 д-р Иванка Сандова Димитрова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1300000228 д-р Илианна Иванова Илиева Гастроентерология
1300000229 д-р Илия Борисов Целов
1300000231 д-р Илиян Ангелов Тимчев Спешна медицина
1300000232 д-р Илиян Тодоров Симеонов Вътрешни болести, Гастроентерология
1300000233 д-р Илияна Михайлова Събчева Инфекциозни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1300000234 д-р Илонка Трифонова Петруняшева-Иванова Образна диагностика
1300000236 д-р Ирена Асенова Димитрова Вътрешни болести, Нефрология
1300000238 д-р Ирена Илиева Николова-Нисторова Обща медицина
1300000239 д-р Ирена Петкова Тихолова
1300000601 д-р Ирина Милкова Ерменкова Трансфузионна хематология
1300000241 д-р Искрен Петров Иванов Кожни и венерически болести
1300000628 д-р Йоана Ивайлова Бойчева
0700000952 д-р Йоанна Георгиева Георгиева
1300000242 д-р Йордан Жани Йорданов Образна диагностика
0600000217 д-р Йордан Ненов Йончев Акушерство и гинекология
1300000245 д-р Йордан Славчев Иванов Ушно-носно-гърлени болести