Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Монтана

Показване на 26-50 от 372.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1300000033 д-р Бисер Иванов Илиев
1300000037 д-р Бойко Георгиев Димитров Вътрешни болести, Кардиология
1300000038 д-р Бойко Тодоров Цветков Нервни болести
1300000039 д-р Борис Богданов Стоянов Образна диагностика
1300000041 д-р Борис Йорданов Борисов Вътрешни болести
1300000043 д-р Борислав Милков Трифонов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1300000048 д-р Валентин Константинов Михайлов
1300000049 д-р Валентин Рангелов Лилов Обща медицина
1300000052 д-р Валентина Илиева Иванова Обща и клинична патология
1300000053 д-р Валентина Стефанова Чакърова Вътрешни болести
0600000054 д-р Валери Танков Илиев Нефрология
1300000056 д-р Валерия Григорова Кирова Очни болести
1300000058 д-р Валя Динчева Петкова-Николова Очни болести
1300000060 д-р Ванко Георгиев Ванков Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1300000061 д-р Ваня Георгиева Манкова-Василева Очни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1300000062 д-р Ваня Георгиева Петрова Педиатрия
1300000063 д-р Васил Милутинов Василев Вътрешни болести, Кардиология
1300000064 д-р Васил Павлов Ценов Анестезиология и интензивно лечение
1300000065 д-р Васил Рангелов Георгиев Хирургия
1300000066 д-р Василка Димитрова Петкова Клинична микробиология
1300000069 д-р Велин Георгиев Луканов Хирургия
1300000070 д-р Велина Владинова Кръстева Педиатрия
1300000071 д-р Венелина Димитрова Паньова Педиатрия
1300000595 д-р Вергиния Людмилова Тодорова Нервни болести
1300000073 д-р Веселка Иванова Велкова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия