Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Монтана

Показване на 76-100 от 386.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1300000109 д-р Георги Томов Савков Акушерство и гинекология
1300000560 д-р Георги Цветанов Георгиев
1300000111 д-р Гошо Борисов Георгиев Вътрешни болести
1300000112 д-р Гошо Славков Генков Ортопедия и травматология
1300000113 д-р Давид Събев Караилиев Обща медицина
1300000114 д-р Даниела Ангелова Караилиева Комунална хигиена
1300000115 д-р Даниела Василева Маринова Урология
1300000116 д-р Даниела Георгиева Гиздова-Иванова Вътрешни болести, Обща медицина
1300000117 д-р Даниела Димитрова Пампорова Психиатрия
1300000118 д-р Даниела Иванова Белниколова-Тодорова Педиатрия
1300000120 д-р Даниела Стойчева Караджова-Кръстева Епидемиология на инфекциозните болести
1300000121 д-р Даниела Стоянова Георгиева Обща медицина
1300000621 д-р Деница Тодорова Гоцова
1300000604 д-р Десислава Захариева Николова-Стефанова Акушерство и гинекология
1300000124 д-р Детелина Атанасова Петкова Педиатрия
1300000125 д-р Деян Стефанов Дамянов
1300000146 д-р Диана Петрова Попова
1300000127 д-р Диана Ценкова Рашкова Вътрешни болести
1300000128 д-р Дилян Людмилов Маждраков Анестезиология и интензивно лечение
1300000607 д-р Дилян Феликсов Симеонов
1000000393 д-р Диляна Любомирова Колева-Макариева Детска кардиология, Педиатрия
1300000130 д-р Димитрин Димитров Иванов Нервни болести
1300000131 д-р Димитрина Иванова Михайлова-Миронова Клинична лаборатория
2300002828 д-р Димитринка Василева Първанова Клинична лаборатория
1300000134 д-р Димитър Иванов Данаилов Физикална и рехабилитационна медицина