Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Монтана

Показване на 201-225 от 372.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1300000283 д-р Красимир Митков Каменов Хирургия, Гръдна хирургия
1300000287 д-р Красимира Дионисиева Иванова Нервни болести
1300000289 д-р Красимира Руменова Иванова-Илиева Клинична лаборатория
0700000398 д-р Кристиян Бориславов Цеков Обща медицина
1300000292 д-р Крум Димитров Бънков Анестезиология и интензивно лечение
1300000600 д-р Крум Костадинов Крумов Ушно-носно-гърлени болести
1300000294 д-р Латинка Цветанова Първанова Физикална и рехабилитационна медицина
1300000295 д-р Леделина Александрова Нешева-Флорескова Нервни болести
1300000296 д-р Лена Димитрова Василева Обща медицина
1300000297 д-р Леонид Димитров Филипов Кожни и венерически болести
1300000298 д-р Лидия Константинова Николчева-Тодорова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1300000299 д-р Лилия Горанова Маринова Очни болести
1300000302 д-р Лиляна Славчева Мавродиева-Таранчокова Обща медицина
2300015528 д-р Лора Валентинова Лилова
1300000304 д-р Лора Господинова Тодорова Инфекциозни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1300000305 д-р Луиза Георгиева Александрова Образна диагностика
1300000306 д-р Лучка Веселинова Бънкова Вътрешни болести
1300000307 д-р Любен Тодоров Йоцов Вътрешни болести
1300000308 д-р Любов Викторовна Митова
1300000310 д-р Любомил Йонков Петров Обща медицина
2300005569 д-р Любомир Григоров Киров Педиатрия
1300000311 д-р Любомир Кирилов Нисторов Обща медицина
1300000312 д-р Любомир Михайлов Манолов Обща медицина
1300000313 д-р Любомир Христов Лозанов Ушно-носно-гърлени болести
0600000253 д-р Любомир Христов Христов Вътрешни болести