Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Монтана

Показване на 326-350 от 386.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1300000456 д-р Румяна Иванова Божинова Вътрешни болести
1300000458 д-р Румяна Трифонова Дамянова
1300000459 д-р Салех Хаммуд Ал Салех Хирургия, Кардиохирургия
1300000460 д-р Сарафка Димитрова Луканова-Петкова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1300000461 д-р Сашо Арсенов Цветков Акушерство и гинекология, Социална медицина и здравен мениджмънт, Медицинска онкология, Урология
1300000462 д-р Светла Благоева Методиева Обща медицина
1300000464 д-р Светла Тодорова Йотова Педиатрия
1300000620 д-р Светлана Александровна Иванцова
1300000466 д-р Светлана Валентиновна Гюрова
1300000467 д-р Светлана Иванова Тасева Вътрешни болести
1300000468 д-р Светлана Мирчева Вълева Вътрешни болести, Кардиология
1300000631 д-р Светлана Роленова Венелинова
1300000471 д-р Светослав Нейков Димитров Ушно-носно-гърлени болести
1300000473 д-р Сергей Гошов Славков Хирургия
1300000474 д-р Сергей Петрович Мишенкин Анестезиология и интензивно лечение
1300000475 д-р Серьожа Ценков Ценков Анестезиология и интензивно лечение
1300000476 д-р Силвия Живкова Георгиева Обща медицина
1300000480 д-р Сияна Райкова Аджичева Педиатрия
1300000481 д-р Снежана Антонова Ганчева Педиатрия
1300000486 д-р Спаска Тодорова Петрова Физикална и рехабилитационна медицина
1300000487 д-р Сретени Иванов Сретениев Вътрешни болести, Кардиология
0600000500 д-р Станислав Николов Борисов
1300000594 д-р Стела Благоева Иванова Вътрешни болести, Образна диагностика
2300008881 д-р Стефалин Александров Попов Хирургия
2300013155 д-р Стефан Георгиев Чакъров