Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 226-250 от 388.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000609 д-р Людмил Христов Караканов Инфекциозни болести
1100000341 д-р Людмила Георгиева Петрова-Ангелова Физикална и рехабилитационна медицина, Вътрешни болести, Кардиология
1100000342 д-р Людмила Михайлова Илчева Вътрешни болести
1100000343 д-р Людмила Панева Вардарова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1100000345 д-р Мадлена Савова Иванова Вътрешни болести, Обща медицина
1100000347 д-р Малина Любенова Узунова
1100000348 д-р Маргарита Асенова Василева Хигиена на детско-юношеската възраст
1100000349 д-р Маргарита Георгиева Попова Клинична лаборатория
1100000351 д-р Маргарита Исталиянова Вангелова Акушерство и гинекология
1100000352 д-р Маргарита Кирилова Павлова Педиатрия
1100000353 д-р Маргарита Николова Чобанска-Чапарова Вътрешни болести
1100000617 д-р Маргарита Симеонова Кукушева Ревматология
1100000355 д-р Мариана Иванова Гелинска Вътрешни болести, Клинична хематология
1100000357 д-р Мариана Петрова Милтенова
1100000358 д-р Мариана Цанкова Андонова Акушерство и гинекология
1100000175 д-р Марио Малинов Атанасов Педиатрия
1100000364 д-р Мария Генчова Милева Вътрешни болести, Обща медицина
1100000366 д-р Мария Георгиева Соколова Вътрешни болести, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1100000370 д-р Мария Кирилова Христова-Коломанова
1100000371 д-р Мария Николова Георгиева Вътрешни болести, Кардиология
1100000373 д-р Мария Тодорова Ангелова Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
1100000354 д-р Марияна Георгиева Грънчарова Епидемиология на инфекциозните болести
2300006241 д-р Марияна Йорданова Георгиева Вътрешни болести, Кардиология
1100000376 д-р Мая Ангелова Цанева-Коларска Вътрешни болести, Обща медицина
1100000377 д-р Мая Борисова Барова Вътрешни болести, Гастроентерология