Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 226-250 от 397.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000331 д-р Любомир Георгиев Ковачки Ушно-носно-гърлени болести
1100000333 д-р Любомир Иванов Любенов
1100000334 д-р Любомир Исталиянов Зарев
1100000335 д-р Любомир Милчов Фролошки Хирургия
1100000614 д-р Любомира Георгиева Димитрова Обща и клинична патология
1100000337 д-р Любослава Йорданова Георгиева Хигиена на детско-юношеската възраст
1100000584 д-р Людмил Атанасов Попатанасов Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1100000340 д-р Людмил Стоянов Спасов Хирургия
1100000609 д-р Людмил Христов Караканов Инфекциозни болести
1100000341 д-р Людмила Георгиева Петрова-Ангелова Физикална и рехабилитационна медицина, Вътрешни болести, Кардиология
1100000342 д-р Людмила Михайлова Илчева Вътрешни болести
1100000343 д-р Людмила Панева Вардарова
1100000345 д-р Мадлена Савова Иванова Вътрешни болести, Обща медицина
1100000347 д-р Малина Любенова Узунова
1100000348 д-р Маргарита Асенова Василева Хигиена на детско-юношеската възраст
1100000349 д-р Маргарита Георгиева Попова Клинична лаборатория
1100000351 д-р Маргарита Исталиянова Вангелова Акушерство и гинекология
1100000352 д-р Маргарита Кирилова Павлова Педиатрия
1100000353 д-р Маргарита Николова Чобанска-Чапарова Вътрешни болести
1100000617 д-р Маргарита Симеонова Кукушева
1100000355 д-р Мариана Иванова Гелинска Вътрешни болести, Клинична хематология
1100000357 д-р Мариана Петрова Милтенова
1100000358 д-р Мариана Цанкова Андонова Акушерство и гинекология
1100000359 д-р Марин Златанов Георгиев Хирургия
1100000175 д-р Марио Малинов Атанасов Педиатрия