Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 176-200 от 380.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000273 д-р Йорданка Димитрова Тонева-Петрова Вътрешни болести
1100000275 д-р Калин Георгиев Вуков Хирургия
1100000277 д-р Калин Николов Петров Педиатрия
1100000278 д-р Калинка Димитрова Илиева Нервни болести, Физикална и рехабилитационна медицина
1100000279 д-р Камелия Венциславова Николова Кожни и венерически болести
1100000280 д-р Камелия Любомирова Димитрова Вътрешни болести
1100000281 д-р Камелия Симеонова Григорова-Георгиева Гастроентерология
1100000282 д-р Камен Иванов Христов Ушно-носно-гърлени болести
1100000283 д-р Камен Николов Джаджаров Педиатрия
1100000284 д-р Капка Кирилова Атанасова-Пашалийска
1100000285 д-р Кармелита Спасова Кацарска-Соколова Педиатрия
1100000288 д-р Катя Генчова Рангелова Акушерство и гинекология
1100000289 д-р Катя Илиева Георгиева-Цветанова Обща медицина
1100000293 д-р Кирил Димитров Кирилов Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1100000294 д-р Кирил Николов Николов
1100000651 д-р Кирила Бориславова Иванова
1100000295 д-р Кирчо Кирилов Костадинов Хирургия
1100000296 д-р Константин Илиев Спасов
1100000297 д-р Константин Тодоров Василев Образна диагностика
1100000645 д-р Константина Георгиева Стойнева
1100000301 д-р Красимир Йорданов Кирилов Нервни болести
1100000302 д-р Красимир Симеонов Николов Образна диагностика
1100000303 д-р Красимир Стоилов Никлин
1100000304 д-р Красимир Стоянов Орозов Спешна медицина
1100000305 д-р Красимир Стоянов Панчев Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт