Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 151-175 от 380.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000235 д-р Златко Костадинов Величков Хирургия
1100000236 д-р Зорка Василева Белчева Обща медицина
1100000237 д-р Зоя Константинова Зеленкова Педиатрия
2300004096 д-р Иван Асенов Матеев Физикална и рехабилитационна медицина
1100000240 д-р Иван Георгиев Чаушев Хирургия
1100000245 д-р Иван Христов Пипонов Ортопедия и травматология
1100000250 д-р Илиан Манолов Милтенов Очни болести
1100000251 д-р Илиана Боянова Спасова Вътрешни болести, Обща медицина
1100000252 д-р Илиана Драганова Кръстева Епидемиология на инфекциозните болести
1100000253 д-р Илиана Йорданова Гогева Педиатрия, Обща медицина
1100000254 д-р Илиана Николова Тренчева Психиатрия
1100000256 д-р Илия Кирилов Шиков Обща медицина
1100000257 д-р Илиян Александров Савов
1100000583 д-р Илиян Петков Йорданов
1100000259 д-р Илияна Иванова Станкова Обща медицина
1100000260 д-р Илка Иванова Кръстева Нервни болести, Психиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
1100000263 д-р Искра Георгиева Соколова-Десподова Педиатрия, Обща медицина
1100000659 д-р Йоанна Христова Рачева
1100000265 д-р Йовка Стоянова Димитрова Вътрешни болести
1100000267 д-р Йордан Богомилов Йорданов Обща медицина, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1100000268 д-р Йордан Борисов Крумов Хирургия
1100000592 д-р Йордан Георгиев Никулчин Хирургия
1100000269 д-р Йордан Иванов Шопов Ушно-носно-гърлени болести
1100000270 д-р Йордан Кръстев Кръстев Ушно-носно-гърлени болести
1100000271 д-р Йордан Миланов Никлев Обща медицина