Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 276-300 от 406.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000386 д-р Милчо Димитров Костадинов
1100000387 д-р Милчо Иванов Милев
1100000601 д-р Мирослав Андонов Анестезиология и интензивно лечение
1100000390 д-р Михаил Ненков Зарев Трудова медицина
1100000391 д-р Михаил Петров Савов Хирургия
1100000612 д-р Младен Рангелов Гастроентерология
1100000393 д-р Моника Иванова Масларска-Мицова Обща медицина, Педиатрия
0400003663 д-р Мохамед Алибрахим Педиатрия
1100000394 д-р Надежда Живкова Янева Нервни болести
1100000395 д-р Надка Димчова Александрова Обща медицина, Физикална и рехабилитационна медицина
1100000396 д-р Надка Иванова Костадинова Вътрешни болести
1100000399 д-р Наташа Василева Паунова-Червенякова Вътрешни болести
1100000400 д-р Наташа Спасова Трендафилова-Тасева Вътрешни болести
1100000402 д-р Невена Георгиева Бобошевска Очни болести
1100000403 д-р Невена Людмилова Станоева Нервни болести
1100000405 д-р Недялка Ангелова Няголова Ушно-носно-гърлени болести
1100000410 д-р Никола Василиев Абрашев Клинична микробиология
1100000585 д-р Николай Владимиров Карастоянов
1100000412 д-р Николай Георгиев Николов Вътрешни болести, Нефрология
1100000413 д-р Николай Георгиев Стоянов Урология
1100000414 д-р Николай Иванов Апостолов Вътрешни болести
1100000416 д-р Николай Панев Вардаров Ортопедия и травматология
1100000628 д-р Нина Станиславова Кръстева
1100000420 д-р Огнян Траянов Иванов Хирургия
1100000571 д-р Оля Георгиева Зарова Пневмология и фтизиатрия