Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 251-275 от 382.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000379 д-р Методи Иванов Ангелов Педиатрия
1100000618 д-р Миглена Емилова Ризова Ендокринология и болести на обмяната
1100000380 д-р Мила Николова Демиревска Обща медицина
2300014034 д-р Милен Милчев Милев Ендокринология и болести на обмяната
1100000382 д-р Милен Павлов Видински Акушерство и гинекология
2300006408 д-р Милена Валериева Милева-Стойнева Психиатрия
1100000383 д-р Милка Пейчева Богоева Инфекциозни болести
1100000387 д-р Милчо Иванов Милев
1100000601 д-р Мирослав Андонов Анестезиология и интензивно лечение
1100000655 д-р Мирослав Георгиев Кирилов
1100000390 д-р Михаил Ненков Зарев Трудова медицина
1100000391 д-р Михаил Петров Савов Хирургия
1100000612 д-р Младен Рангелов Гастроентерология
1100000393 д-р Моника Иванова Масларска-Мицова Обща медицина, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар, Педиатрия
1100000394 д-р Надежда Живкова Янева Нервни болести
1100000395 д-р Надка Димчова Александрова Обща медицина, Физикална и рехабилитационна медицина
1100000396 д-р Надка Иванова Костадинова Вътрешни болести
1100000399 д-р Наташа Василева Паунова-Червенякова Вътрешни болести
1100000402 д-р Невена Георгиева Бобошевска Очни болести
1100000403 д-р Невена Людмилова Станоева Нервни болести
1100000405 д-р Недялка Ангелова Няголова Ушно-носно-гърлени болести
1100000410 д-р Никола Василиев Абрашев Клинична микробиология
1100000585 д-р Николай Владимиров Карастоянов
1100000412 д-р Николай Георгиев Николов Вътрешни болести, Нефрология
1100000413 д-р Николай Георгиев Стоянов Урология