Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 251-275 от 406.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000617 д-р Маргарита Симеонова Кукушева
1100000355 д-р Мариана Иванова Гелинска Вътрешни болести, Клинична хематология
1100000357 д-р Мариана Петрова Милтенова
1100000358 д-р Мариана Цанкова Андонова Акушерство и гинекология
1100000359 д-р Марин Златанов Георгиев Хирургия
1100000175 д-р Марио Малинов Атанасов Педиатрия
1100000362 д-р Мария Ангелова Дурова Акушерство и гинекология
1100000364 д-р Мария Генчова Милева Вътрешни болести, Обща медицина
1100000366 д-р Мария Георгиева Соколова Вътрешни болести
1100000370 д-р Мария Кирилова Христова-Коломанова
1100000371 д-р Мария Николова Георгиева Вътрешни болести, Кардиология
1100000373 д-р Мария Тодорова Ангелова Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
1100000354 д-р Марияна Георгиева Грънчарова Епидемиология на инфекциозните болести
2300006241 д-р Марияна Йорданова Георгиева Вътрешни болести, Кардиология
1100000375 д-р Матей Николов Попниколов Хирургия
1100000376 д-р Мая Ангелова Цанева-Коларска Вътрешни болести, Обща медицина
1100000377 д-р Мая Борисова Барова Вътрешни болести, Гастроентерология
1100000378 д-р Мая Каменова Димитрова Педиатрия, Обща медицина
2300006316 д-р Мая Кирилова Димитрова Педиатрия
1100000379 д-р Методи Иванов Ангелов Педиатрия
1100000618 д-р Миглена Емилова Ризова Ендокринология и болести на обмяната
1100000380 д-р Мила Николова Демиревска Обща медицина
1100000382 д-р Милен Павлов Видински Акушерство и гинекология
2300006408 д-р Милена Валериева Милева-Стойнева Психиатрия
1100000383 д-р Милка Пейчева Богоева Инфекциозни болести