Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 351-375 от 402.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000636 д-р Сеслав Росенов Стоянов
1100000486 д-р Силвия Вергилова Станкева-Попниколова Анестезиология и интензивно лечение
1100000489 д-р Силвия Емилова Стефанова Обща медицина
1100000490 д-р Силвия Костадинова Кирова Клинична микробиология
1100000634 д-р Силвия Мариова Сапунджиева
1100000610 д-р Силвия Христова Николова Гастроентерология
1100000608 д-р Симеон Иванов Арсов
1100000491 д-р Симеон Любенов Русимов Вътрешни болести - Пневмология и фтизиатрия, Вътрешни болести
1100000493 д-р Славка Иванова Хантова Вътрешни болести
1100000495 д-р Снежана Благоева Коломанова Нервни болести
1100000497 д-р Соня Владимирова Антова Комунална хигиена
1100000499 д-р Соня Иванова Манева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1100000500 д-р Соня Иванова Попова Вътрешни болести, Обща медицина
1100000502 д-р Сотир Христов Каралийски Ортопедия и травматология
1100000504 д-р Спаска Емилова Костова Психиатрия
1100000506 д-р Стамен Драганов Христов Обща медицина
1100000510 д-р Станислав Георгиев Шушков Вътрешни болести
1100000511 д-р Станислав Йорданов Кръстев Медицинска паразитология, Обща медицина
1100000512 д-р Станислава Борисова Скринска-Сапунджиева Очни болести
2300011668 д-р Стефан Аспарухов Николов Образна диагностика
1100000514 д-р Стефан Йорданов Чепенков Анестезиология и интензивно лечение
2300009018 д-р Стоил Иванов Стоилов
1100000517 д-р Стойка Любенова Крушовска-Николова Вътрешни болести
1100000632 д-р Тана Захариев
1100000520 д-р Таня Димитрова Димитрова Очни болести