Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 351-375 от 382.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000514 д-р Стефан Йорданов Чепенков Анестезиология и интензивно лечение
2300009018 д-р Стоил Иванов Стоилов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1100000517 д-р Стойка Любенова Крушовска-Николова Вътрешни болести
1100000632 д-р Тана Захариев
1100000520 д-р Таня Димитрова Димитрова Очни болести
1100000522 д-р Таня Иванова Нейкова-Петкова Анестезиология и интензивно лечение
1100000523 д-р Таня Кирилова Бачева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1100000524 д-р Татяна Валентинова Радевска-Петрова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1100000640 д-р Татяна Димитров
1100000525 д-р Татяна Димитрова Темелкова Вътрешни болести, Нефрология
1100000527 д-р Татяна Любенова Кадрамска Физикална и рехабилитационна медицина, Нервни болести
1100000530 д-р Теодор Милчов Александров Урология
1100000635 д-р Филип Василев Койнарски
1100000540 д-р Христина Иванова Ушатова Нервни болести
1100000542 д-р Христо Димитров Киров Обща медицина
1100000543 д-р Христо Димитров Спасов Хирургия
1100000545 д-р Христо Иванов Рачев Обща медицина
1100000546 д-р Христо Любенов Караканов Акушерство и гинекология
1100000549 д-р Христо Стилиянов Кознички Физикална и рехабилитационна медицина
1100000624 д-р Христо Христов Хаджиев
1100000552 д-р Цветанка Драганова Ваклинова Педиатрия, Обща медицина
1100000553 д-р Цветанка Иванова Шопова-Янева Обща медицина
1100000556 д-р Цветко Иванов Хантов Нервни болести
1100000652 д-р Цветомил Росенов Стоянов
1100000557 д-р Цена Томова Кацарова Вътрешни болести, Кардиология