Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 301-325 от 381.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000453 д-р Райна Антонова Сапаревска
1100000454 д-р Райничка Евтимова Цветанова-Гонева Психиатрия
1100000455 д-р Ралица Каменова Тенева-Лазарова Обща медицина
2300016466 д-р Рангел Станимиров Наков
1100000457 д-р Роберто Василев Гурков Анестезиология и интензивно лечение
1100000458 д-р Роза Димитрова Цекова Вътрешни болести, Кардиология
1100000460 д-р Росен Александров Спасов Обща и клинична патология
1100000461 д-р Росен Станимиров Александров Вътрешни болести
0800000427 д-р Росица Димитрова Пенкова-Стоева
1100000462 д-р Росица Костадинова Панчева Инфекциозни болести
1100000464 д-р Румен Ангелов Недокланов Анестезиология и интензивно лечение
1100000466 д-р Румен Витанов Кралев
1100000467 д-р Румен Георгиев Алексов Вътрешни болести, Обща медицина
1100000469 д-р Румен Димитров Стоименов Вътрешни болести
1100000471 д-р Румен Кирилов Бачев Ортопедия и травматология
1500000513 д-р Румяна Димитрова Спасова Анестезиология и интензивно лечение
1100000474 д-р Румяна Живкова Стоименова Очни болести
1100000475 д-р Румяна Иванова Васева Кожни и венерически болести
1100000476 д-р Румяна Симеонова Андонова-Кючукова Трудова медицина
1100000657 д-р Савина Сашова Александрова
1700005760 д-р Саня Илийев-Стоянова
1100000477 д-р Сашка Стойнева Павлова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1100000478 д-р Сашо Христов Котев Образна диагностика
1100000581 д-р Светла Богомилова Терзийска Обща медицина, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1100000483 д-р Светлана Костадинова Кенова Педиатрия