Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 301-325 от 387.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000444 д-р Пламен Петров Соколов Ортопедия и травматология
1100000446 д-р Радка Благоева Кадийска Вътрешни болести, Нефрология
1100000447 д-р Радмила Кирилова Конова-Ангелова Вътрешни болести, Обща медицина
1100000449 д-р Радосвета Ангелова Ангелова-Микова Педиатрия
1100000448 д-р Радослава Атанасова Николова Кардиология
1100000450 д-р Радостина Кирилова Кръстева Обща медицина
1100000452 д-р Райка Стойнева Арабаджиева Педиатрия, Обща медицина
1100000453 д-р Райна Антонова Сапаревска
1100000454 д-р Райничка Евтимова Цветанова-Гонева Психиатрия
1100000455 д-р Ралица Каменова Тенева-Лазарова Обща медицина
2300016466 д-р Рангел Станимиров Наков
1100000457 д-р Роберто Василев Гурков Анестезиология и интензивно лечение
1100000458 д-р Роза Димитрова Цекова Вътрешни болести, Кардиология
1100000460 д-р Росен Александров Спасов Обща и клинична патология
1100000461 д-р Росен Станимиров Александров Вътрешни болести
0800000427 д-р Росица Димитрова Пенкова
1100000462 д-р Росица Костадинова Панчева Инфекциозни болести
1100000464 д-р Румен Ангелов Недокланов Анестезиология и интензивно лечение
1100000466 д-р Румен Витанов Кралев
1100000467 д-р Румен Георгиев Алексов Вътрешни болести, Обща медицина
1100000469 д-р Румен Димитров Стоименов Вътрешни болести
1100000471 д-р Румен Кирилов Бачев Ортопедия и травматология
1100000472 д-р Румяна Георгиева Янчева
1500000513 д-р Румяна Димитрова Спасова Анестезиология и интензивно лечение
1100000474 д-р Румяна Живкова Стоименова Очни болести