Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 201-225 от 397.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000295 д-р Кирчо Кирилов Костадинов Хирургия
1100000296 д-р Константин Илиев Спасов
1100000297 д-р Константин Тодоров Василев Образна диагностика
1100000645 д-р Константина Георгиева Стойнева
1100000301 д-р Красимир Йорданов Кирилов Нервни болести
1100000302 д-р Красимир Симеонов Николов Образна диагностика
1100000303 д-р Красимир Стоилов Никлин
1100000304 д-р Красимир Стоянов Орозов Спешна медицина
1100000305 д-р Красимир Стоянов Панчев Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
1100000306 д-р Красимир Тодоров Кръстев Акушерство и гинекология
1100000307 д-р Красимира Иванова Василева Педиатрия
1100000308 д-р Красимира Христова Панчева Епидемиология на инфекциозните болести
1100000309 д-р Кристина Василева Кирова Вътрешни болести
1100000310 д-р Крум Богданов Бонев Вътрешни болести
1100000313 д-р Латиф Ахмедов Ананов Вътрешни болести
2300005294 д-р Лена Йорданова Стоянова Физикална и рехабилитационна медицина
1100000314 д-р Лиделина Петрова Николова Очни болести
1100000315 д-р Лидия Василева Стоянова Педиатрия
1100000316 д-р Лидия Иванова Велкова Обща медицина
1100000368 д-р Лидия Иванова Манова Обща медицина
1100000317 д-р Лидия Иванова Муцкова Педиатрия
1100000319 д-р Лилия Георгиева Чингарска-Димитрова Нервни болести
1100000320 д-р Лилия Иванова Цанова Клинична микробиология
1100000325 д-р Лорета Методиева Николова Обща медицина
1100000329 д-р Любомир Боянов Таушански Ортопедия и травматология