Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 201-225 от 388.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000301 д-р Красимир Йорданов Кирилов Нервни болести
1100000302 д-р Красимир Симеонов Николов Образна диагностика
1100000303 д-р Красимир Стоилов Никлин
1100000304 д-р Красимир Стоянов Орозов Спешна медицина
1100000305 д-р Красимир Стоянов Панчев Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
1100000306 д-р Красимир Тодоров Кръстев Акушерство и гинекология
1100000307 д-р Красимира Иванова Василева Педиатрия
1100000308 д-р Красимира Христова Панчева Епидемиология на инфекциозните болести
1100000309 д-р Кристина Василева Кирова Вътрешни болести
1100000310 д-р Крум Богданов Бонев Вътрешни болести
1100000313 д-р Латиф Ахмедов Ананов Вътрешни болести
1100000315 д-р Лидия Василева Стоянова Педиатрия
1100000316 д-р Лидия Иванова Велкова Обща медицина
1100000368 д-р Лидия Иванова Манова Обща медицина
1100000317 д-р Лидия Иванова Муцкова Педиатрия
1100000319 д-р Лилия Георгиева Чингарска-Димитрова Нервни болести
1100000320 д-р Лилия Иванова Цанова Клинична микробиология
1100000325 д-р Лорета Методиева Николова Обща медицина
1100000329 д-р Любомир Боянов Таушански Ортопедия и травматология
1100000331 д-р Любомир Георгиев Ковачки Ушно-носно-гърлени болести
1100000333 д-р Любомир Иванов Любенов
1100000334 д-р Любомир Исталиянов Зарев
1100000335 д-р Любомир Милчов Фролошки Хирургия
1100000614 д-р Любомира Георгиева Димитрова Обща и клинична патология
1100000337 д-р Любослава Йорданова Георгиева Хигиена на детско-юношеската възраст