Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 326-350 от 396.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000462 д-р Росица Костадинова Панчева Инфекциозни болести
1100000464 д-р Румен Ангелов Недокланов Анестезиология и интензивно лечение
1100000466 д-р Румен Витанов Кралев
1100000467 д-р Румен Георгиев Алексов Вътрешни болести, Обща медицина
1100000469 д-р Румен Димитров Стоименов Вътрешни болести
1100000471 д-р Румен Кирилов Бачев Ортопедия и травматология
1100000472 д-р Румяна Георгиева Янчева
1500000513 д-р Румяна Димитрова Спасова Анестезиология и интензивно лечение
1100000474 д-р Румяна Живкова Стоименова Очни болести
1100000475 д-р Румяна Иванова Васева Кожни и венерически болести
1100000476 д-р Румяна Симеонова Андонова-Кючукова Трудова медицина
1100000477 д-р Сашка Стойнева Павлова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1100000478 д-р Сашо Христов Котев Образна диагностика
1100000581 д-р Светла Богомилова Терзийска Обща медицина
1100000483 д-р Светлана Костадинова Кенова Педиатрия
1100000631 д-р Светлана Миленова Стоянова
1100000481 д-р Светлана Тирова Спешна медицина
1100000643 д-р Светослав Стоянов Стоилов
1100000485 д-р Свобода Александрова Райнова Физикална и рехабилитационна медицина
1100000636 д-р Сеслав Росенов Стоянов
1100000486 д-р Силвия Вергилова Станкева-Попниколова Анестезиология и интензивно лечение
1100000487 д-р Силвия Димитрова Вуковска-Ангелова Нервни болести
1100000489 д-р Силвия Емилова Стефанова Обща медицина
1100000490 д-р Силвия Костадинова Кирова Клинична микробиология
1100000634 д-р Силвия Мариова Сапунджиева