Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 326-350 от 387.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000475 д-р Румяна Иванова Васева Кожни и венерически болести
1100000476 д-р Румяна Симеонова Андонова-Кючукова Трудова медицина
1700005760 д-р Саня Илийев
1100000477 д-р Сашка Стойнева Павлова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1100000478 д-р Сашо Христов Котев Образна диагностика
1100000581 д-р Светла Богомилова Терзийска Обща медицина, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1100000483 д-р Светлана Костадинова Кенова Педиатрия
1100000481 д-р Светлана Тирова Спешна медицина
1100000643 д-р Светослав Стоянов Стоилов
1100000485 д-р Свобода Александрова Райнова Физикална и рехабилитационна медицина
1100000636 д-р Сеслав Росенов Стоянов
1100000486 д-р Силвия Вергилова Станкева-Попниколова Анестезиология и интензивно лечение
1100000489 д-р Силвия Емилова Стефанова Обща медицина
1100000634 д-р Силвия Мариова Сапунджиева Кожни и венерически болести
1100000610 д-р Силвия Христова Николова Гастроентерология
1100000608 д-р Симеон Иванов Арсов
1100000491 д-р Симеон Любенов Русимов Пневмология и фтизиатрия, Вътрешни болести
1100000656 д-р Симона Стоянова Стоянова
1100000493 д-р Славка Иванова Хантова Вътрешни болести
1100000629 д-р Снежанка Емилова Сотирова
1100000497 д-р Соня Владимирова Антова Комунална хигиена
1100000499 д-р Соня Иванова Манева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1100000500 д-р Соня Иванова Попова Вътрешни болести, Обща медицина
1100000502 д-р Сотир Христов Каралийски Ортопедия и травматология
1100000504 д-р Спаска Емилова Костова Психиатрия