Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 326-350 от 406.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000454 д-р Райничка Евтимова Цветанова-Гонева Психиатрия
1100000455 д-р Ралица Каменова Тенева-Лазарова Обща медицина
1100000457 д-р Роберто Василев Гурков Анестезиология и интензивно лечение
1100000458 д-р Роза Димитрова Цекова Вътрешни болести, Кардиология
1100000459 д-р Роза Стефанова Янчева-Христова Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
1100000460 д-р Росен Александров Спасов Обща и клинична патология
1100000461 д-р Росен Станимиров Александров Вътрешни болести
2300008039Професор д-р Росен Станчев Дребов дмХирургия, Хирургия - Детска хирургия, Спешна медицина, Гръдна хирургия
0800000427 д-р Росица Димитрова Пенкова
1100000462 д-р Росица Костадинова Панчева Инфекциозни болести
1100000464 д-р Румен Ангелов Недокланов Анестезиология и интензивно лечение
1100000466 д-р Румен Витанов Кралев
1100000467 д-р Румен Георгиев Алексов Вътрешни болести, Обща медицина
1100000469 д-р Румен Димитров Стоименов Вътрешни болести
1100000471 д-р Румен Кирилов Бачев Ортопедия и травматология
1100000472 д-р Румяна Георгиева Янчева
1100000474 д-р Румяна Живкова Стоименова Очни болести
1100000475 д-р Румяна Иванова Васева Кожни и венерически болести
1100000476 д-р Румяна Симеонова Андонова-Кючукова Трудова медицина
1100000477 д-р Сашка Стойнева Павлова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1100000478 д-р Сашо Христов Котев Образна диагностика
1100000581 д-р Светла Богомилова Терзийска Обща медицина
1100000480 д-р Светла Райчова Георгиева Педиатрия
1100000483 д-р Светлана Костадинова Кенова Педиатрия
1100000631 д-р Светлана Миленова Стоянова