Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 76-100 от 386.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400000515 д-р Галина Видолова Балабанова Анестезиология и интензивно лечение
1100000623 д-р Галина Иванова Таваличка-Георгиева Кардиология
1100000119 д-р Галина Методиева Панкова
1100000120 д-р Галя Ангелова Лилова-Кочова Образна диагностика
1100000625 д-р Ганка Божидарова Младенова
1100000121 д-р Генчо Живков Златанов Хирургия
1100000123 д-р Георги Георгиев Ценов Кожни и венерически болести
2500000285 д-р Георги Евлогиев Иванов Обща медицина, Гастроентерология
1100000122 д-р Георги Любенов Киров Нервни болести
1100000128 д-р Георги Стамов Атанасов Гастроентерология, Вътрешни болести
1100000129 д-р Георги Стойков Тенчев Обща медицина
1100000130 д-р Георги Стоянов Панайотов Ушно-носно-гърлени болести
1100000134 д-р Гергана Иванова Ценова Вътрешни болести
1100000137 д-р Горица Павлова Кръстева Вътрешни болести, Обща медицина, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1100000654 д-р Горослав Тодоров Шахънов
1100000140 д-р Дамян Стоилов Николов Вътрешни болести, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1100000141 д-р Данаил Георгиев Данаилов Педиатрия
1100000653 д-р Даниел Димитров Велинов
1100000146 д-р Даниела Георгиева Панайотова Психиатрия
1100000147 д-р Даниела Йорданова Митова-Мисяк Обща медицина
1100000148 д-р Даниела Методиева Ангелова Вътрешни болести, Обща медицина
1100000149 д-р Даринка Богомилова Коломанова Социална медицина и здравен мениджмънт
1100000151 д-р Денчо Петров Димитров Хирургия
1100000153 д-р Десислава Димитрова Илиева-Чивийска Трансфузионна хематология
2300012102 д-р Десислава Иванова Жекова