Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 76-100 от 406.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000115 д-р Владислав Илиев Спасов
1100000116 д-р Владислава Кирилова Разсолкова Психиатрия, Детска психиатрия
1100000646 д-р Габриела Генчова Златанова
0400000515 д-р Галина Видолова Балабанова Анестезиология и интензивно лечение
1100000623 д-р Галина Иванова Таваличка-Георгиева
1100000119 д-р Галина Методиева Панкова
1100000120 д-р Галя Ангелова Лилова-Кочова Образна диагностика
1100000625 д-р Ганка Божидарова Младенова
1100000121 д-р Генчо Живков Златанов Хирургия
1100000123 д-р Георги Георгиев Ценов Кожни и венерически болести
1100000124 д-р Георги Димитров Стоймиров Обща медицина
2500000285 д-р Георги Евлогиев Иванов Обща медицина, Гастроентерология
1100000126 д-р Георги Йорданов Колешански Ортопедия и травматология
1100000122 д-р Георги Любенов Киров Нервни болести
1100000128 д-р Георги Стамов Атанасов Гастроентерология, Вътрешни болести
1100000129 д-р Георги Стойков Тенчев Обща медицина
1100000130 д-р Георги Стоянов Панайотов Ушно-носно-гърлени болести
1100000134 д-р Гергана Иванова Ценова Вътрешни болести
1100000137 д-р Горица Павлова Кръстева Вътрешни болести, Обща медицина
1100000139 д-р Давидко Славев Демиревски Ушно-носно-гърлени болести
1100000140 д-р Дамян Стоилов Николов Вътрешни болести
1100000141 д-р Данаил Георгиев Данаилов Педиатрия
1100000143 д-р Данаила Стоянова Рудева
1100000145 д-р Даниела Василева Панайотова Педиатрия
1100000146 д-р Даниела Георгиева Панайотова Психиатрия