Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 51-75 от 388.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000074 д-р Васил Брайков Ангелов Вътрешни болести, Обща медицина
1100000075 д-р Васил Иванов Николчев Съдебна медицина и деонтология
1100000076 д-р Васил Милчов Койнарски Вътрешни болести
1100000077 д-р Васил Михайлов Бачев Вътрешни болести, Гастроентерология
1100000575 д-р Васил Райчев Младенов Обща медицина
1100000082 д-р Васка Николова Славова Обща медицина
1100000085 д-р Величка Стефанова Косанова Обща медицина
1100000092 д-р Вержиния Димитрова Димитрова Анестезиология и интензивно лечение
1100000093 д-р Весела Борисова Джорджева-Цапова
1100000094 д-р Весела Тодорова Бикова Анестезиология и интензивно лечение
1100000095 д-р Веселин Давидков Давидков Обща медицина
1100000097 д-р Веселка Георгиева Симеонова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1100000098 д-р Веска Иванова Серафимова Педиатрия
1100000100 д-р Виктория Константинова Каракостова-Нешева Вътрешни болести
1100000101 д-р Виктория Стефанова Величкова Пневмология и фтизиатрия
1100000103 д-р Виолета Николова Крантова Акушерство и гинекология
1100000104 д-р Виолета Стефанова Александрова Обща медицина
1100000106 д-р Виолина Милчова Василева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1100000107 д-р Вихра Методиева Иванова Спешна медицина
1100000108 д-р Вихър Георгиев Костадинов Вътрешни болести
1100000113 д-р Владимир Кирилов Ташов Хирургия
1100000114 д-р Владислав Иванов Миков Акушерство и гинекология
1100000115 д-р Владислав Илиев Спасов
1100000116 д-р Владислава Кирилова Разсолкова Психиатрия, Детска психиатрия
1100000646 д-р Габриела Генчова Златанова