Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 126-150 от 381.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000195 д-р Елена Иванова Чучуганова-Лазова Нервни болести
1100000196 д-р Елена Йорданова Евтимова Инфекциозни болести
1100000197 д-р Елена Кирилова Георгиева-Боянова
1100000198 д-р Елена Костадинова Гюзелева Пневмология и фтизиатрия, Вътрешни болести
0200000291 д-р Елена Николова Дюлгерова-Велинова Нервни болести
1100000199 д-р Елена Спасова Гергинова Епидемиология на инфекциозните болести, Физикална и рехабилитационна медицина
1100000201 д-р Елена Стойова Митова Педиатрия
1100000202 д-р Елена Стоянова Манчева
1100000204 д-р Елза Антонова Ченгелиева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1100000209 д-р Елка Стойнева Борисова
1100000210 д-р Еманоил Иванов Чернев Акушерство и гинекология
1100000211 д-р Емил Боянов Давидков Акушерство и гинекология
1100000213 д-р Емил Зиновиев Лазов Ортопедия и травматология
1100000215 д-р Емил Кирилов Гогов
1100000216 д-р Емил Николаев Николов Нервни болести
1100000644 д-р Емил Стоянов Стоилов
1100000217 д-р Емилия Александрова Стоянова Анестезиология и интензивно лечение
1100000604 д-р Емилия Апостолова Образна диагностика
1100000218 д-р Емилия Асенова Бачева Педиатрия
1100000219 д-р Емилия Атанасова Цветкова Вътрешни болести, Обща медицина
1100000223 д-р Емилия Тодорова Хранова Вътрешни болести, Обща медицина
1100000224 д-р Ени Милчов Лефтеров Хирургия
1100000226 д-р Ерик Станиславов Русецки Акушерство и гинекология
1700004622 д-р Живка Иванова Гошева Обща медицина
1100000228 д-р Живко Иванов Неделчев Физикална и рехабилитационна медицина