Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 101-125 от 380.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000158 д-р Димитрина Стоянова Динкова Патофизиология
1100000606 д-р Димитър Богомилов Димитров Гастроентерология
1100000162 д-р Димитър Иванов Димитров Анестезиология и интензивно лечение
1100000164 д-р Димитър Иванов Таслаков Образна диагностика
2300002927 д-р Димитър Илиев Вълчев Хирургия
1100000167 д-р Димитър Симеонов Стоянов Ортопедия и травматология
1100000170 д-р Димка Русева Делчева-Зантина Акушерство и гинекология
1100000171 д-р Динко Тодоров Динев
1100000177 д-р Душка Цанева Къдрева-Димитрова
1100000178 д-р Евгени Атанасов Попов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1100000179 д-р Евгени Василев Георгиев
1500000164 д-р Евгени Людмилов Иванов Урология
1100000181 д-р Евгения Кирилова Вукадинова
1100000182 д-р Евгения Николова Цоцоманска Физикална и рехабилитационна медицина
2300003291 д-р Евдокия Георгиева Свракова Пневмология и фтизиатрия
1100000183 д-р Евелина Йорданова Ясикарска-Николчева Клинична лаборатория
1100000184 д-р Евелина Кирилова Ристанова-Коритарова Вътрешни болести, Обща медицина
1100000185 д-р Евтим Кирилов Станчев
1100000186 д-р Евтим Любомиров Четирски Акушерство и гинекология
1100000187 д-р Еделина Здравкова Петрова Обща медицина
1100000189 д-р Елви Иванов Соколов Очни болести
1100000190 д-р Елена Бориславова Вучкова-Стойчева
1100000192 д-р Елена Димитрова Чернева Вътрешни болести, Обща медицина
1100000193 д-р Елена Евгениева Соколова Очни болести
1100000194 д-р Елена Живкова Русимова Педиатрия, Обща медицина