Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Kyustendil

Displaying 226-250 of 398 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1100000331Lyubomir Georgiev Kovachki MD Oto-rhino-laryngology
1100000333Lyubomir Ivanov Lyubenov MD
1100000334Lyubomir Istaliyanov Zarev MD
1100000335Lyubomir Milchov Froloshki MD Surgery
1100000614Lyubomira Georgieva Dimitrova MD General and Clinical Pathology
1100000337Lyuboslava Yordanova Georgieva MD Hygiene of children and youth
1100000584Lyudmil Atanasov Popatanasov MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
1100000340Lyudmil Stoyanov Spasov MD Surgery
1100000609Lyudmil Hristov Karakanov MD Communicable Diseases
1100000341Lyudmila Georgieva Petrova-Angelova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine, Internal Medicine, Cardiology
1100000342Lyudmila Mihaylova Ilcheva MD Internal Medicine
1100000343Lyudmila Paneva Vardarova MD
1100000345Madlena Savova Ivanova MD Internal Medicine, General Practice
1100000347Malina Lyubenova Uzunova MD
1100000348Margarita Asenova Vasileva MD Hygiene of children and youth
1100000349Margarita Georgieva Popova MD Clinical Laboratory
1100000351Margarita Istaliyanova Vangelova MD Obstetrics and Gynaecology
1100000352Margarita Kirilova Pavlova MD General Paediatrics
1100000353Margarita Nikolova Chobanska-Chaparova MD Internal Medicine
1100000617Margarita Simeonova Kukusheva MD Rheumatology
1100000355Mariana Ivanova Gelinska MD Internal Medicine, Clinical Haematology
1100000357Mariana Petrova Miltenova MD
1100000358Mariana Tsankova Andonova MD Obstetrics and Gynaecology
1100000359Marin Zlatanov Georgiev MD Surgery
1100000175Mario Malinov Atanasov MD General Paediatrics