Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 151-175 от 825.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500001032 д-р Галя Василева Дачева Образна диагностика, Социална медицина и здравен мениджмънт
0500000093 д-р Генка Георгиева Баръмова Психиатрия
0500001033 д-р Георги Атанасов Кабакчиев Акушерство и гинекология
0500000095 д-р Георги Венелинов Хаджиев Обща медицина
0500001034 д-р Георги Владимиров Николов Хирургия
0500001035 д-р Георги Георгиев Атанасов Хирургия
0500001036 д-р Георги Димитров Баръмов Урология
0500001037 д-р Георги Димитров Вашков Образна диагностика
0500001038 д-р Георги Живков Коларов Обща медицина
0500000097 д-р Георги Иванов Парчев Психиатрия
0500000098 д-р Георги Любенов Янев Психиатрия
0500001040 д-р Георги Марков Гайдарски Обща медицина
0500000099 д-р Георги Николаев Иванов Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
0500001041 д-р Георги Петров Георгиев Нервни болести
0500001042 д-р Георги Рачков Георгиев Вътрешни болести, Кардиология
0500001044 д-р Георги Стефанов Костов Хирургия
0500000102 д-р Георги Стоянов Герганов Акушерство и гинекология
0500000103 д-р Георги Христов Банков Трудова медицина
0500000104 д-р Гергана Иванова Христова Психиатрия
0500001046 д-р Гергана Христова Георгиева Трудова медицина
0500001047 д-р Гинка Григорова Рачева Вътрешни болести, Кардиология
0500001524 д-р Грета Пламенова Данкова Нефрология
0800000601 д-р Данаил Христов Гайдарски
0500000106 д-р Даниел Йорданов Кръстев Нервни болести
0500001049 д-р Даниел Николаев Богданов Кожни и венерически болести