Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 76-100 от 825.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300001154 д-р Валентин Генчев Василев Ортопедия и травматология
0500000996 д-р Валентин Дончев Дончев Вътрешни болести
0500000038 д-р Валентин Йорданов Богословов Вътрешни болести, Обща медицина
0500000039 д-р Валентин Маринов Дишлев Обща медицина
0500000997 д-р Валентин Петков Патарински Кардиология
0500000998 д-р Валентин Радев Хаджирадев Акушерство и гинекология
0500000999 д-р Валентин Тодоров Ценов Хирургия
0500000040 д-р Валентина Ангелова Атанасова Вътрешни болести, Нефрология
0500000041 д-р Валентина Генова Василева Психиатрия
0500001000 д-р Валентина Николаева Рабчева Вътрешни болести
0500000042 д-р Валентина Петрова Величкова Педиатрия
0500000043 д-р Валентина Петрова Хаджирадева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0500000045 д-р Валери Любенов Кунев Хирургия
0500000046 д-р Валери Христов Александров Образна диагностика
0500000047 д-р Валерия Костадинова Попова Обща медицина, Образна диагностика
0500000048 д-р Валя Любомирова Мичорова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2300011156 д-р Валя Христова Драганова Анестезиология и интензивно лечение
0500000050 д-р Ваньо Несторов Русанов Урология
0500000051 д-р Ваня Венелин Пангелова Физикална и рехабилитационна медицина
0500000052 д-р Ваня Лъчезарова Георгиева Анестезиология и интензивно лечение
0400000319 д-р Ваня Манчева Горчева Кардиология
0500000053 д-р Ваня Михайлова Игнатова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0500001001 д-р Ваня Николова Николова Обща медицина
0500000054 д-р Ваня Стефанова Станчева Клинична микробиология
0500001002 д-р Васил Ангелов Василев Акушерство и гинекология