Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 26-50 от 820.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500000014 д-р Анелия Великова Христакева-Кръстева Физикална и рехабилитационна медицина
0500000962 д-р Анелия Георгиева Петкова Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400004661 д-р Анелия Димитрова Тодорова
0500000015 д-р Анелия Димитрова Христова Вътрешни болести
0500000963 д-р Анелия Иванова Данчева Клинична микробиология
0500000964 д-р Анелия Йорданова Димчева-Кахчиева Обща медицина, Нервни болести
0500000965 д-р Анелия Магдалинова Проданова Физикална и рехабилитационна медицина
0500000016 д-р Анелия Митева Доменикова Вътрешни болести
0500000017 д-р Анета Иванова Панайотова
0500000967 д-р Анета Кирилова Маноилова-Григорова Акушерство и гинекология, Медицинска онкология
0500000018 д-р Анета Любенова Якимова-Димитрова Обща медицина
0500000019 д-р Анета Маркова Герганова Педиатрия
0500000968 д-р Анета Недялкова Пеева-Вътева
0500000020 д-р Ани Генова Здравкова Педиатрия
1600002252 д-р Анита Руменова Хвърчилкова-Байчева Социална медицина и здравен мениджмънт
0500000969 д-р Анка Илиева Михайлова Вътрешни болести, Кардиология
0500000970 д-р Антоанета Илиева Копаранова Ушно-носно-гърлени болести
0500000971 д-р Антоанета Недялкова Манахова
0400004104 д-р Антоанета Николаева Павлова
0500000021 д-р Антоанета Тотева Асенова Педиатрия
0500000973 д-р Антон Венков Антонов Ортопедия и травматология
0500000023 д-р Антон Димитров Ганев Ушно-носно-гърлени болести
0500000025 д-р Апурба Кумар Саркар Ортопедия и травматология
0500000026 д-р Аринка Борисова Лупова Педиатрия
1600001836Доцент д-р Асен Валентинов Куцаров дмУшно-носно-гърлени болести