Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 201-225 от 825.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000687 д-р Десислава Красимирова Кръстева-Стояновска Кардиология
0500000122 д-р Десислава Николаева Банкова Вътрешни болести, Обща медицина
0500001626 д-р Десислава Паулинова Маринова
1600000454 д-р Деян Георгиев Георгиев
0500001056 д-р Деяна Иванова Денева Физикална и рехабилитационна медицина
2100000815 д-р Диан Митков Митев Образна диагностика, Социална медицина и здравен мениджмънт
0500001059 д-р Диана Великова Даскалова-Апостолова Педиатрия, Обща медицина
0500000123 д-р Диана Георгиева Ангелова-Николова Вътрешни болести, Кардиология
0500001060 д-р Диана Йосифова Кръстева Вътрешни болести
0500001561 д-р Диана Костадинова Стойкова
0500001062 д-р Диана Недялкова Анастасова Педиатрия, Обща медицина
0500001064 д-р Диана Христова Тонева Вътрешни болести
0500000124 д-р Диана Христова Христова Педиатрия
0500000125 д-р Диляна Христова Вачкова-Петрова
0500001066 д-р Димитранка Диманова Кишева
0500001065 д-р Димитрина Веселинова Михайлова-Мотахар Обща медицина
0500001067 д-р Димитринка Стефанова Димитрова Акушерство и гинекология
0500000126 д-р Димитър Ангелов Бързенски Ортопедия и травматология
0500000128 д-р Димитър Евтимов Евтимов Вътрешни болести, Обща медицина
1900000205 д-р Димитър Иванов Димитров Урология
0500001073 д-р Димитър Михайлов Сотиров Акушерство и гинекология
0500000131 д-р Димитър Николов Крушев Ушно-носно-гърлени болести
0500001074 д-р Димитър Радославов Пашов Хирургия
0500001605 д-р Димитър Стоянов Марев
0500000132 д-р Димитър Христов Димитров Обща медицина