Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 101-125 от 825.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500000055 д-р Васил Венцеславов Шишков
0500000056 д-р Васил Енев Василевски Вътрешни болести, Превантивна военна медицина
1600002153 д-р Василена Милкова Топузанска Акушерство и гинекология
0500001004 д-р Василиса Василева Пенева Клинична лаборатория
0500000061 д-р Вася Петрова Бъчева-Иванова Вътрешни болести, Обща медицина
0500000064 д-р Величко Петков Цуцуманов Обща медицина
0500001005 д-р Венелин Кирилов Грудков Психиатрия
0500000065 д-р Венелин Стоянов Пеев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1600001960 д-р Венелина Руменова Михайлова Акушерство и гинекология
0500001008 д-р Венцеслав Георгиев Величков
0500001009 д-р Венцислав Иванов Дребов
0500000066 д-р Венцислав Каменов Личев Спортна медицина
0500001596 д-р Венцислава Христова Димитрова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1600002583 д-р Верена Красимирова Василева
2300001678 д-р Весела Неделчева Нацкова Клинична микробиология
0500000067 д-р Веселин Емилов Петров
0500000068 д-р Веселин Михайлов Михайлов Ортопедия и травматология
0500001015 д-р Веселина Величкова Стефанова-Райчева Вътрешни болести, Кардиология
0500000069 д-р Веселина Витанова Стоянова-Вълева Акушерство и гинекология
0500000070 д-р Веселина Димитрова Тошева-Петкова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0500000071 д-р Веселина Недялкова Недялкова Вътрешни болести, Нефрология
0500000072 д-р Веселина Николова Апостолова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0500001016 д-р Веселка Василева Стоянова-Попкръстева Спешна медицина, Акушерство и гинекология
0500000073 д-р Виктор Дончев Дончев Вътрешни болести, Клинична алергология
1900000926 д-р Виктория Александрова Александрова Ушно-носно-гърлени болести