Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 126-150 от 825.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500001563 д-р Виктория Любомирова Маринова-Върбанова
0500001580 д-р Виктория Сашкова Янева-Петкова
1900000123 д-р Вилма Найденова Недева Вътрешни болести
2100000091 д-р Виолета Василева Шивачева Очни болести
0500000074 д-р Виолета Великова Ценева Акушерство и гинекология
0500001019 д-р Виолета Владимирова Минкова Вътрешни болести
0500000075 д-р Виолета Йонкова Цонева Обща медицина
0500001020 д-р Виолета Николова Пашова Вътрешни болести, Клинична токсикология
0500000076 д-р Виолета Русинова Русева Акушерство и гинекология
0500000078 д-р Виолета Цачева Иванова Педиатрия, Детска кардиология, Детска ревматология
0500001021 д-р Виргиния Симеонова Цолова Физикална и рехабилитационна медицина
0500000079 д-р Владимир Георгиев Маринов Акушерство и гинекология
2000000421 д-р Владимир Димитров Николов Клинична лаборатория, Анестезиология и интензивно лечение, Социална медицина и здравен мениджмънт
0500000080 д-р Владимир Йорданов Христов Хирургия
0500001610 д-р Владимир Петков Ванев
0500000082 д-р Владимир Савов Величков Спортна медицина
0500001568 д-р Габриела Валентинова Лазарова-Величкова Анестезиология и интензивно лечение
0500000084 д-р Габриела Христова Атанасова Анестезиология и интензивно лечение, Лъчелечение
0500000086 д-р Галина Димитрова Василева
0500000087 д-р Галина Димитрова Койнакова Педиатрия
0500001026 д-р Галина Димитрова Солакова Вътрешни болести
0500001028 д-р Галина Николова Димитрова Педиатрия
0500001029 д-р Галина Петрова Казакова Психиатрия
0500000088 д-р Галина Тошкова Гарева Вътрешни болести
0500000089 д-р Галина Трифонова Събева Нервни болести