Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 51-75 от 824.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500001490 д-р Асен Йорданов Асенов Обща медицина
0500001500 д-р Ася Енчева Сотирофска Очни болести
2300000731 д-р Атанас Коев Коев Акушерство и гинекология
0500001471 д-р Атанас Стефанов Ковачев Вътрешни болести, Кардиология
0500000978 д-р Атанаска Петкова Кирилова-Йорданова Педиатрия
0500001559 д-р Билгян Хълми Юсеинова
0500001636 д-р Бирол Еролов Ереджебов
0500001504 д-р Бисер Иванов Илиевски Вътрешни болести
0500000980 д-р Бисерка Иванова Акиванова-Гандурова Физикална и рехабилитационна медицина
0800000032 д-р Бистра Димитрова Бонева-Попова
0500000981 д-р Бистра Димитрова Първова-Дончева Физикална и рехабилитационна медицина
0500000982 д-р Богдан Кънчев Косев Акушерство и гинекология
0500000986 д-р Божидар Иванов Стоянов
0500001536 д-р Божидар Илиянов Илиев
0500000987 д-р Божидар Тодоров Ангелов Хирургия
2300000931 д-р Бойко Борисов Ботев Ортопедия и травматология
2300000948 д-р Бони Добрев Бонев Хирургия
0500000033 д-р Бонка Иванова Илиева Нервни болести, Физикална и рехабилитационна медицина
0500000990 д-р Бончо Колев Караколев кмнНервни болести
0500000992 д-р Борислав Генчев Генчев Хирургия
0500000035 д-р Борислав Диманов Диманов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0500000036 д-р Боряна Иванова Енчева Педиатрия
0500000994 д-р Боряна Тонева Атанасова Вътрешни болести
0500000995 д-р Валентин Андреев Кефиров
0500000037 д-р Валентин Василев Точков Педиатрия