Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 801-825 от 829.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500000442 д-р Цанка Тотева Борисова Вътрешни болести
0500000443 д-р Царина Розинова Иванова Педиатрия, Обща медицина
0500001595 д-р Цвета Даниелова Богданова
0500001625 д-р Цвета Деянова Илиева
0500000444 д-р Цветан Иванов Дряновски Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0500000446 д-р Цветанка Кирилова Манева-Петрова Нервни болести
0500000447 д-р Цветанка Маринова Дребова Вътрешни болести
0500000448 д-р Цветанка Неделчева Атанасова Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
0500000449 д-р Цветелин Димитров Иванов Обща медицина
0500001521Доцент д-р Цветелин Койчев Георгиев дмФизиология
0500001434 д-р Цветислава Божкова Ветова-Михайлова
0500001496 д-р Цветозар Илиев Цачев Урология
0500001436 д-р Ценка Йорданова Пенчева Нервни болести
0500001437 д-р Ценка Пенчева Матева Трудова медицина
0500001438 д-р Цончо Йорданов Добрев
0500001439 д-р Чавдар Божков Владимиров Вътрешни болести, Кардиология
0500001440 д-р Юлий Върбанов Иванов Обща медицина
0500001472 д-р Юлия Димитрова Никифорова
0500000453 д-р Юлия Илиева Тонкова Педиатрия, Обща медицина
0500001534 д-р Юлия Николаева Русева Образна диагностика, Социална медицина и здравен мениджмънт
0500001443 д-р Юлиян Косев Костов Хирургия
1600001602 д-р Юри Петков Петков Хирургия
0500000454 д-р Юри Тодоров Данков Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, Обща медицина
0500001444 д-р Юрислав Ангелов Ангелов Обща медицина
2300010013Професор д-р Явор Георгиев Въжаров дмнФизикална и рехабилитационна медицина