Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Veliko Tarnovo

Displaying 801-819 of 819 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0500001434Tsvetislava Bozhkova Vetova-Mihaylova MD
0500001496Tsvetozar Iliev Tsachev MD Urology
0500001436Tsenka Yordanova Pencheva MD Neurology
0500001437Tsenka Pencheva Mateva MD Occupational Medicine
0500001438Tsoncho Yordanov Dobrev MD
0500001439Chavdar Bozhkov Vladimirov MD Internal Medicine, Cardiology
0500001440Yuliy Varbanov Ivanov MD General Practice
0500001472Yulia Dimitrova Nikiforova MD
0500000453Yulia Ilieva Tonkova MD General Paediatrics, General Practice
0500001534Yulia Nikolaeva Ruseva MD Imaging Diagnostic, Community Medicine and Health Management
0500001443Yuliyan Kosev Kostov MD Surgery
1600001602Yuri Petkov Petkov MD Surgery
0500000454Yuri Todorov Dankov MD Internal Medicine, Respiratory Medicine, General Practice
0500001444Yurislav Angelov Angelov MD General Practice
2300010013Yavor Georgiev Vazharov MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
0500000455Yana Doncheva Koleva-Filipova MD Internal Medicine, Gastroenterology
0500001527Yana Stoyanova Zdravkova MD Rheumatology
2900000482Yani Vasilev Gavov MD Surgery
0500001445Yanka Peneva Mincheva MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine