Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 651-675 от 813.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500001459 д-р Ренета Тодорова Гонгалова Ендокринология и болести на обмяната
0500001572 д-р Ренета Тодорова Тодорова
0500001338 д-р Росен Владиславов Дунев Урология
0500001339 д-р Росен Иванов Апостолов Анестезиология и интензивно лечение
0500001340 д-р Росен Петров Проданов Образна диагностика
0500001341 д-р Росен Петров Симеонов Обща медицина
0500001489 д-р Росен Стоянов Тихолов
2300008044 д-р Росен Тодоров Рачев
0500001607 д-р Росен Цветанов Георгиев
0500000362 д-р Росица Василева Петрова Трудова медицина
0500000364 д-р Росица Димитрова Димитрова Вътрешни болести, Клинична алергология
0500000363 д-р Росица Димитрова Мидова
0500000365 д-р Росица Димитрова Хубанова-Овчарова Вътрешни болести
0500000366 д-р Росица Иванова Андреева
0500000367 д-р Росица Иванова Вутева-Моновска Вътрешни болести, Обща медицина
2300008091 д-р Росица Либкнехт Сиракова Обща медицина
0500000368 д-р Росица Методиева Тодорова Обща медицина, Вътрешни болести
0500000369 д-р Росица Николова Дончева Клинична лаборатория
0500001540 д-р Ростислав Леонидов Георгиев Кожни и венерически болести
2500001692 д-р Ружена Димитрова Енчева-Евънс
0500000370 д-р Румен Ангелов Цанков Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0500001344 д-р Румен Атанасов Ципуров
0500001345 д-р Румен Георгиев Рашев Урология
0500001347 д-р Румен Иванов Чивчибашиев Социална медицина и здравен мениджмънт, Лъчелечение
0500001348 д-р Румен Николов Кахчиев Обща медицина