Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 701-725 от 811.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500000390 д-р Севдалина Захариева Дживодерова Педиатрия
0500001368 д-р Севдалинка Лазарова Йоцова Физикална и рехабилитационна медицина
0500001369 д-р Серафим Пенев Попкръстев
0500001370 д-р Сергей Димитров Димитров Ушно-носно-гърлени болести
0500000391 д-р Сергей Йончев Иванов
0500000392 д-р Сибила Веселинова Маринова Анестезиология и интензивно лечение
0500001372 д-р Сийка Иванова Иванова Обща медицина
0500000393 д-р Сийка Стефанова Балабанова-Тодорова Вътрешни болести, Нефрология
0500001529 д-р Силвия Анастасова Анастасова Гастроентерология
0500000395 д-р Силвия Радославова Петрова Обща медицина
0500001374 д-р Славка Христова Рахнева Вътрешни болести, Кардиология
0500001375 д-р Снежана Георгиева Димитрова Вътрешни болести
0500001376 д-р Снежина Райкова Райкова-Стоянова Гастроентерология
0500000398 д-р Соня Дамянова Личева Клинична лаборатория
0500001378 д-р Соня Петрова Цорева Вътрешни болести, Обща медицина
0500001548 д-р София Цецкова Цветанова-Димитрова Очни болести
0500001379 д-р Сохейл Мотахар
0500001384 д-р Станимир Христов Цанев Физикална и рехабилитационна медицина
0500000399 д-р Станислав Трифонов Стоев Вътрешни болести, Кардиология
0500001586 д-р Стела Василева Билчева
0500000401 д-р Стела Герганова Попова Обща медицина
0500000402 д-р Стела Денчева Стефанова дмВътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0500001386 д-р Стела Йорданова Гонгалова Вътрешни болести, Кардиология
0500001388 д-р Стела Петрова Горбанова-Василева Педиатрия
0500001389 д-р Стела Стоянова Сиракова Вътрешни болести