Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 676-700 от 813.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500001349 д-р Румен Стоянов Йорданов
0500001351 д-р Румяна Георгиева Рашева Спортна медицина, Физикална и рехабилитационна медицина
0500000375 д-р Румяна Николаева Иларионова Социална медицина и здравен мениджмънт, Педиатрия
0500001352 д-р Румяна Петрова Благоева Педиатрия
0500000376 д-р Румяна Петрова Панайотова Вътрешни болести, Кардиология
0500001354 д-р Румяна Стоянова Андреева Кожни и венерически болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0500000378 д-р Румяна Филева Филева Вътрешни болести, Кардиология
0500000379 д-р Румянка Христова Михайлова Педиатрия, Обща медицина
0500001356 д-р Руси Борисов Русев Нервни болести
0500001616 д-р Салина Димитрова Бързенска
0500000380 д-р Санка Евтимова Райкова Вътрешни болести, Кардиология
0500000381 д-р Светла Ангелова Даскалова Педиатрия
0500001360 д-р Светла Иванова Бижева Психиатрия
0500000382 д-р Светла Иванова Скорчева Педиатрия
0500000383 д-р Светла Николова Симеонова-Несторова Очни болести
0500000384 д-р Светла Тодорова Копчева Вътрешни болести, Ревматология
0500001361 д-р Светлана Асенова Арсова-Недева Ушно-носно-гърлени болести
0500001362 д-р Светлана Георгиева Велинова-Терон
0500000386 д-р Светлана Иванова Пенчева Вътрешни болести
0500001558 д-р Светлана Николаева Ненова-Пройнова Пневмология и фтизиатрия
0500001363 д-р Светлана Петрова Моминска-Стойнова Педиатрия
0500000387 д-р Светлана Стефанова Павлова Вътрешни болести, Обща медицина
0500001493 д-р Светлин Илиев Белчилов Ушно-носно-гърлени болести
1600001341Доцент д-р Светлозар Николов Стойков Акушерство и гинекология
0500000388 д-р Светлозара Христова Фъртунова-Минчева Вътрешни болести, Обща медицина