Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 176-200 от 827.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500001047 д-р Гинка Григорова Рачева Вътрешни болести, Кардиология
2600000457 д-р Гинка Илиева Генчева-Рабуш Вътрешни болести
0500001524 д-р Грета Пламенова Данкова Нефрология
0800000601 д-р Данаил Христов Гайдарски
0500000106 д-р Даниел Йорданов Кръстев Нервни болести
0500001049 д-р Даниел Николаев Богданов Кожни и венерически болести
0500000107 д-р Даниел Пейков Трендафилов Кардиология
0500000108 д-р Даниел Стефанов Илиев Акушерство и гинекология
0500000109 д-р Даниела Василева Пурчева Вътрешни болести, Кардиология
0500000110 д-р Даниела Викторова Бонева-Стефанова Вътрешни болести, Обща медицина
0500001051 д-р Даниела Калинова Николаева Педиатрия
0500000111 д-р Даниела Маринова Иванакова-Пачикова Психиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
0500000112 д-р Даниела Пеева Пиперкова Ушно-носно-гърлени болести
0500000113 д-р Даниела Савова Чергиланова Обща медицина, Очни болести
0500000114 д-р Даниела Стефанова Игнатова Вътрешни болести, Кардиология
0500001052 д-р Даниела Страхилова Лаловска Анестезиология и интензивно лечение
0500000115 д-р Даниела Цонева Бояджиева Педиатрия, Клинична лаборатория
0500001053 д-р Данчо Ангелов Йорданов Акушерство и гинекология
0500000116 д-р Дарин Йорданов Овчаров Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0500000117 д-р Дарина Георгиева Маринова Акушерство и гинекология
0500000119 д-р Даринка Благовестова Игнатова Педиатрия
0700000899 д-р Дарко Стояновски Кардиология
0500000120 д-р Даря Георгиева Ганчева Акушерство и гинекология
0500000121 д-р Дафин Петров Ненов Психиатрия
0500001055 д-р Деан Божидаров Попов Вътрешни болести