Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 176-200 от 825.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500000107 д-р Даниел Пейков Трендафилов Кардиология
0500000108 д-р Даниел Стефанов Илиев Акушерство и гинекология
0500000109 д-р Даниела Василева Пурчева Вътрешни болести, Кардиология
0500000110 д-р Даниела Викторова Бонева-Стефанова Вътрешни болести, Обща медицина
0500001051 д-р Даниела Калинова Николаева Педиатрия
0500000111 д-р Даниела Маринова Иванакова-Пачикова Психиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
0500000112 д-р Даниела Пеева Пиперкова Ушно-носно-гърлени болести
0500000113 д-р Даниела Савова Чергиланова Обща медицина, Очни болести
0500000114 д-р Даниела Стефанова Игнатова Вътрешни болести, Кардиология
0500001052 д-р Даниела Страхилова Лаловска Анестезиология и интензивно лечение
0500000115 д-р Даниела Цонева Бояджиева Педиатрия, Клинична лаборатория
0500001053 д-р Данчо Ангелов Йорданов Акушерство и гинекология
0500000116 д-р Дарин Йорданов Овчаров Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0500000117 д-р Дарина Георгиева Маринова Акушерство и гинекология
0500000119 д-р Даринка Благовестова Игнатова Педиатрия
0500001054 д-р Дария Никова Макавеева Инфекциозни болести
0500000120 д-р Даря Георгиева Ганчева
0500000121 д-р Дафин Петров Ненов Психиатрия
0500001583 д-р Даян Красимирова Трифонова
0500001055 д-р Деан Божидаров Попов Вътрешни болести
0500001588 д-р Деница Иванова Недялкова
0500001057 д-р Десислава Георгиева Александрова Анестезиология и интензивно лечение
0500001058 д-р Десислава Георгиева Димитрова-Маринова Обща медицина, Физикална и рехабилитационна медицина
0500000122 д-р Десислава Николаева Банкова Вътрешни болести, Обща медицина
1600000454 д-р Деян Георгиев Георгиев