Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 251-275 от 816.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500000151 д-р Елена Витлиемова Евтимова Педиатрия
0500001525 д-р Елена Димитрова Зарева-Гонгалова Педиатрия
0500000153 д-р Елена Минева Ботева Хирургия
0500001091 д-р Елена Петрова Генчева-Петрова Кожни и венерически болести
0500000154 д-р Еленка Маринова Халваджиева-Янева Педиатрия
0500001092 д-р Ели Маринова Ковачева Вътрешни болести
0500001513 д-р Елиас Мансур Хаддад Хирургия
0500000155 д-р Елизавет Динков Моновски
0500001093 д-р Елисавета Борисова Неделчева Педиатрия
0500001591 д-р Елица Николаева Бодурова
0500000156 д-р Елка Цветанова Миланова-Бенова Очни болести
0500000161 д-р Емил Денчев Енчев Обща медицина
0500001097 д-р Емил Драгомиров Стоев Анестезиология и интензивно лечение
0500001098 д-р Емил Иванов Тонев Вътрешни болести, Кардиология
0500001100 д-р Емил Маринов Сергев Вътрешни болести
0500001101 д-р Емил Николов Николов
0500001102 д-р Емил Петров Николов Очни болести
0500001103 д-р Емил Стефанов Кьорчев Анестезиология и интензивно лечение, Обща медицина
0500000160 д-р Емилия Генова Кирилова Педиатрия, Обща медицина
0500001481 д-р Емилия Георгиева Рашкова Акушерство и гинекология
0500000162 д-р Емилия Димитрова Влахова Психиатрия
0500001105 д-р Емилия Димитрова Кръстева-Младенова Анестезиология и интензивно лечение
0500001106 д-р Емилия Любенова Георгиева Акушерство и гинекология
0500000163 д-р Емилия Тодорова Павлова-Стойчева Обща медицина
0500001589 д-р Емилиян Илиянов Младенов Ортопедия и травматология