Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 201-225 от 424.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000312 д-р Маргарита Величкова Михайлова Нервни болести
1200000313 д-р Маргарита Маринова Обретенова-Ганчева Анестезиология и интензивно лечение
1200000314 д-р Маргарита Недкова Пашова Обща медицина
1200000316 д-р Маргарита Трифонова Георгиева-Стоянова Вътрешни болести
1200000317 д-р Маргарита Христова Лалова Хранене и диететика, Трудова медицина
1200000318 д-р Мариан Стайков Кунчев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1200000319 д-р Мариана Борисова Димитрова Педиатрия
1200000337 д-р Мариана Цветанова Ангелова Спасова Очни болести
1200000320 д-р Мариел Върбанов Маринов Образна диагностика
1200000321 д-р Мариела Иванова Иванова Обща медицина
1200000322 д-р Мариела Иванова Йонкова-Лалева
1200000668 д-р Марийка Стоянова Христова Образна диагностика
1200000324 д-р Марин Василев Иванов Акушерство и гинекология
1200000326 д-р Марин Иванов Иванов Инфекциозни болести, Клинична лаборатория
1200000328 д-р Марин Чернев Маринов
1200000710 д-р Марина Валентинова Андреева
1200000330 д-р Маринела Стефанова Мачковска-Димитрова Вътрешни болести, Клинична алергология
1200000698 д-р Мария Атанасова Симеонова Психиатрия
1200000332 д-р Мария Василева Атанасова Вътрешни болести
1200000721 д-р Мария Петкова Колибарска-Иванова
1200000340 д-р Мая Самичкова Митева Обща медицина
1200000341 д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова Съдебна медицина и деонтология
1200000342 д-р Мила Петкова Петкова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1200000344 д-р Милан Николов Миланов
1200000346 д-р Милен Иванов Резняков Ортопедия и травматология