Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 201-225 от 398.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000337 д-р Мариана Цветанова Ангелова Спасова Очни болести
1200000320 д-р Мариел Върбанов Маринов Образна диагностика
1200000321 д-р Мариела Иванова Иванова Обща медицина
1200000322 д-р Мариела Иванова Йонкова-Лалева
1200000324 д-р Марин Василев Иванов Акушерство и гинекология
1200000328 д-р Марин Чернев Маринов Нервни болести
1200000710 д-р Марина Валентинова Андреева
1200000330 д-р Маринела Стефанова Мачковска-Димитрова Вътрешни болести, Клинична алергология
1200000332 д-р Мария Василева Атанасова Вътрешни болести
1200000721 д-р Мария Петкова Колибарска-Иванова
1200000340 д-р Мая Самичкова Митева Обща медицина
1200000341 д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова Съдебна медицина и деонтология
1200000342 д-р Мила Петкова Петкова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1200000346 д-р Милен Иванов Резняков Ортопедия и травматология
1200000349 д-р Милка Василева Митева Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
1200000350 д-р Милка Дончева Атанасова Очни болести
1200000351 д-р Милка Каменова Хаджийска Трудова медицина, Обща медицина
1200000353 д-р Милко Илиев Минков
1200000357 д-р Минко Маринов Миховски Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1200000359 д-р Мирослав Господинов Петков Анестезиология и интензивно лечение
1200000360 д-р Мирослав Минков Субашки Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1200000361 д-р Мирослав Тодоров Яков Анестезиология и интензивно лечение
1200000363 д-р Митко Стоянов Митев Психиатрия
1200000364 д-р Михаил Ганчев Тодоров Вътрешни болести, Кардиология
1200000651 д-р Михаил Николов Миков Акушерство и гинекология