Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 301-325 от 437.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000456 д-р Пламен Марков Атанасов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1200000457 д-р Пламен Николчев Петков Хирургия
1200000458 д-р Пламен Стефанов Ралчовски Обща медицина
1200000461 д-р Пламена Колева Мошекова Вътрешни болести
1200000462 д-р Пламенка Ганкова Иванова Вътрешни болести, Нефрология
1200000463 д-р Пламенка Колева Добревска-Георгиева Урология
1200000464 д-р Поликсения Николова Христова Обща медицина
1200000465 д-р Полимира Иванова Панова Анестезиология и интензивно лечение
1200000467 д-р Полина Павлова Гачевска Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1200000468 д-р Полинка Каменова Мачуганова
1200000471 д-р Правда Трифонова Генова-Петкова Вътрешни болести
1200000692 д-р Пресиян Валентинов Василев Гастроентерология
1200000472 д-р Преслав Николов Атанасов Спешна медицина
1200000475 д-р Радослав Хитов Ванчев Инфекциозни болести
1200000476 д-р Радослав Христов Иванов Ушно-носно-гърлени болести
1200000477 д-р Радостина Кънева Данчева Обща медицина
1200000478 д-р Райко Цветанов Райков Вътрешни болести
1600002162 д-р Рама Кант Сурви
1200000481 д-р Рита Асенова Анева Вътрешни болести, Обща медицина
1200000483 д-р Росица Ангелова Тодорова
1200000484 д-р Росица Валентинова Георгиева Вътрешни болести, Клинична лаборатория
1200000486 д-р Росица Георгиева Чапарова Хигиена на детско-юношеската възраст
1200000479 д-р Росица Неделчева Ачкова-Долапчиева Педиатрия
1200000487 д-р Росица Николаева Милчева Кожни и венерически болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1200000488 д-р Росица Симеонова Съева-Илиева Вътрешни болести, Кардиология