Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 251-275 от 437.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000378 д-р Наталия Геннадевна Иванова Педиатрия
1200000379 д-р Наташа Томова Шопова-Паунова Педиатрия
1200000380 д-р Невелина Василева Ганева Вътрешни болести
1200000382 д-р Недка Мирчева Стойкова Вътрешни болести
1200000383 д-р Недялка Димитрова Пенева Педиатрия
1200000387 д-р Нели Живкова Табакова
1200000388 д-р Нели Минкова Стоянова Вътрешни болести
1200000389 д-р Нели Тихомирова Томчева Клинична микробиология
1200000390 д-р Нели Цветанова Спахийска
1200000391 д-р Нелия Василева Йорданова Нервни болести
1200000394 д-р Николай Александров Александров Ортопедия и травматология
1200000395 д-р Николай Ангелов Дяков Хирургия, Гръдна хирургия
1200000397 д-р Николай Василев Лазаров Педиатрия
1200000398Доцент д-р Николай Георгиев Николов дмВътрешни болести, Ревматология
1200000400 д-р Николай Иванов Нинов Акушерство и гинекология
1200000401 д-р Николай Илиев Костов
1200000402 д-р Николай Нейков Игнатов Вътрешни болести
1200000404 д-р Николай Стефанов Данчев Обща медицина
1200000405 д-р Николай Христов Въцов Ортопедия и травматология
1200000406 д-р Николай Христов Стефанов Хирургия
1200000409 д-р Нина Калинова Драгойска-Стойкова Обща медицина, Физикална и рехабилитационна медицина
1200000410 д-р Нина Тодорова Байчева Акушерство и гинекология
1200000411 д-р Нина Тодорова Тодорова-Петрова Клинична лаборатория
1200000414 д-р Огнян Атанасов Христов Обща медицина
1200000416 д-р Олга Ивановна Михайлова Вътрешни болести