Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 151-175 от 445.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000217 д-р Ивелин Цанков Йоцов Хирургия
1200000219 д-р Ивелина Петкова Карапанчева-Цончева Вътрешни болести, Обща медицина
1200000220 д-р Ивелина Русева Драмбозова Хранене и диететика, Обща хигиена
1200000221 д-р Иво Иванов Лачев Хирургия
1200000222 д-р Иво Петров Петракиев Акушерство и гинекология
1200000223 д-р Ивона Иванова Печева-Вълева
1200000227 д-р Изабела Георгиева Ташкова-Кочева Клинична лаборатория
1200000229 д-р Илиана Радославова Савчева-Белева Гастроентерология
1200000232 д-р Илия Дочев Илиев Акушерство и гинекология
1200000233 д-р Илия Йорданов Йорданов Образна диагностика
1200000234 д-р Илиян Ангелов Митев Вътрешни болести, Кардиология
1200000717 д-р Илияна Емилова Иванова
1200000236 д-р Илияна Пенева Казакова Педиатрия
1200000237 д-р Илияна Цветанова Иванова-Кузова Анестезиология и интензивно лечение
1200000238 д-р Илка Василева Присадашка
1200000240 д-р Ирена Веселинова Лачева Вътрешни болести, Обща медицина
1200000243 д-р Йоанна Данчева Ценова Акушерство и гинекология
1200000244 д-р Йовка Димитрова Бакърджиева Физикална и рехабилитационна медицина
1200000245 д-р Йолина Цветанова Цветкова Педиатрия
1200000246 д-р Йордан Стефанов Димитров Вътрешни болести
1200000247 д-р Йоско Дочев Дренски Ортопедия и травматология
1200000248 д-р Йотко Георгиев Цветков Анестезиология и интензивно лечение
1200000250 д-р Калина Нанева Докова Клинична лаборатория
1600002475 д-р Калоян Диянов Иванов
1200000253 д-р Камелия Иванова Панова