Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 226-250 от 413.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000722 д-р Мирослав Дамянов Динков
1200000360 д-р Мирослав Минков Субашки Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1200000361 д-р Мирослав Тодоров Яков Анестезиология и интензивно лечение
1200000363 д-р Митко Стоянов Митев Психиатрия
1200000364 д-р Михаил Ганчев Тодоров Вътрешни болести, Кардиология
2300006610Доцент д-р Михаил Ненов Николовски дмУрология
1200000651 д-р Михаил Николов Миков Акушерство и гинекология
1200000367 д-р Михаил Тодоров Киров Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1200000371 д-р Надежда Митева Кунчева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1200000372 д-р Надежда Петрова Берова Вътрешни болести
1200000374 д-р Надка Петкова Илиева Клинична микробиология
1200000375 д-р Найден Георгиев Табаков Нервни болести
1200000378 д-р Наталия Геннадевна Иванова Педиатрия
1200000379 д-р Наташа Томова Шопова-Паунова Педиатрия
1200000380 д-р Невелина Василева Ганева Вътрешни болести
1200000383 д-р Недялка Димитрова Пенева Педиатрия
1200000387 д-р Нели Живкова Табакова
1200000388 д-р Нели Минкова Стоянова Вътрешни болести
1200000389 д-р Нели Тихомирова Томчева Клинична микробиология
1200000390 д-р Нели Цветанова Спахийска
1200000391 д-р Нелия Василева Йорданова Нервни болести
1200000392 д-р Никола Венелинов Еков Хранене и диететика, Обща медицина
1200000394 д-р Николай Александров Александров Ортопедия и травматология
1200000395 д-р Николай Ангелов Дяков Хирургия, Гръдна хирургия
1200000397 д-р Николай Василев Лазаров Педиатрия