Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 226-250 от 438.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000330 д-р Маринела Стефанова Мачковска-Димитрова Вътрешни болести, Клинична алергология
1200000698 д-р Мария Атанасова Симеонова Психиатрия
1200000332 д-р Мария Василева Атанасова Вътрешни болести
1200000340 д-р Мая Самичкова Митева Обща медицина
1200000341 д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова Съдебна медицина и деонтология
1200000342 д-р Мила Петкова Петкова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1200000344 д-р Милан Николов Миланов
1200000346 д-р Милен Иванов Резняков Ортопедия и травматология
1200000348 д-р Милена Костадинова Иванова Вътрешни болести
1200000349 д-р Милка Василева Митева Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
1200000350 д-р Милка Дончева Атанасова Очни болести
1200000351 д-р Милка Каменова Хаджийска Трудова медицина, Обща медицина
1200000353 д-р Милко Илиев Минков
1200000354 д-р Милко Минков Янков Вътрешни болести
1200000357 д-р Минко Маринов Миховски Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1200000359 д-р Мирослав Господинов Петков Анестезиология и интензивно лечение
1200000360 д-р Мирослав Минков Субашки Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1200000361 д-р Мирослав Тодоров Яков Анестезиология и интензивно лечение
1200000363 д-р Митко Стоянов Митев Психиатрия
1200000364 д-р Михаил Ганчев Тодоров Вътрешни болести, Кардиология
1200000651 д-р Михаил Николов Миков Акушерство и гинекология
1200000367 д-р Михаил Тодоров Киров Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1200000371 д-р Надежда Митева Кунчева
1200000372 д-р Надежда Петрова Берова Вътрешни болести
1200000374 д-р Надка Петкова Илиева Клинична микробиология