Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 276-300 от 401.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000448 д-р Петя Стефанова Станчева Педиатрия, Неонатология
1200000449 д-р Пламен Васков Чапаров Ушно-носно-гърлени болести
1200000450 д-р Пламен Веселинов Вълчев Вътрешни болести
1200000451 д-р Пламен Върбанов Върбанов Вътрешни болести, Гастроентерология
1200000452 д-р Пламен Георгиев Цветков Обща медицина
1600001217 д-р Пламен Димитров Доровски Съдебна медицина и деонтология
1200000454 д-р Пламен Иванов Ванев Ортопедия и травматология
1200000456 д-р Пламен Марков Атанасов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1200000457 д-р Пламен Николчев Петков Хирургия
1600001227 д-р Пламен Радославов Петров Акушерство и гинекология
1200000458 д-р Пламен Стефанов Ралчовски Обща медицина
1200000461 д-р Пламена Колева Мошекова Вътрешни болести
1200000462 д-р Пламенка Ганкова Иванова Вътрешни болести, Нефрология
1200000463 д-р Пламенка Колева Добревска-Георгиева Урология
1200000464 д-р Поликсения Николова Христова Обща медицина
1200000468 д-р Полинка Каменова Мачуганова
1200000471 д-р Правда Трифонова Генова-Петкова Вътрешни болести
1200000692 д-р Пресиян Валентинов Василев Гастроентерология
1200000472 д-р Преслав Николов Атанасов Спешна медицина
1200000476 д-р Радослав Христов Иванов Ушно-носно-гърлени болести
1200000477 д-р Радостина Кънева Данчева Обща медицина
1200000478 д-р Райко Цветанов Райков Вътрешни болести
1600002162 д-р Рама Кант Сурви
1200000483 д-р Росица Ангелова Тодорова
1200000484 д-р Росица Валентинова Георгиева Вътрешни болести, Клинична лаборатория