Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 276-300 от 424.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000427 д-р Пенчо Христов Троански Вътрешни болести, Кардиология
1200000429 д-р Пепо Колев Нешев Очни болести
1200000431 д-р Петкана Данова Данова Педиатрия, Обща медицина
1200000434 д-р Петко Минков Колибарски Хирургия
1200000435 д-р Петко Ненов Иванов
1200000437 д-р Петър Георгиев Драмбозов Вътрешни болести, Кардиология
1200000438 д-р Петър Георгиев Петров Педиатрия
1200000440 д-р Петър Найденов Велков Психиатрия
1200000442 д-р Петър Христов Вълкански Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1200000445 д-р Петьо Милков Маринов Хирургия, Медицинска онкология
1200000446 д-р Петя Ангелова Несторова-Рачева Педиатрия
1200000447 д-р Петя Начева Петрова Обща медицина
1200000448 д-р Петя Стефанова Станчева Педиатрия, Неонатология
1200000449 д-р Пламен Васков Чапаров Ушно-носно-гърлени болести
1200000450 д-р Пламен Веселинов Вълчев Вътрешни болести
1200000451 д-р Пламен Върбанов Върбанов Вътрешни болести, Гастроентерология
1200000452 д-р Пламен Георгиев Цветков Обща медицина
1600001217 д-р Пламен Димитров Доровски Съдебна медицина и деонтология
1200000456 д-р Пламен Марков Атанасов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1200000457 д-р Пламен Николчев Петков Хирургия
1200000458 д-р Пламен Стефанов Ралчовски Обща медицина
1200000461 д-р Пламена Колева Мошекова Вътрешни болести
1200000462 д-р Пламенка Ганкова Иванова Вътрешни болести, Нефрология
1200000463 д-р Пламенка Колева Добревска-Георгиева Урология
1200000464 д-р Поликсения Николова Христова Обща медицина