Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 126-150 от 401.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000724 д-р Иван Иванов Генчев
1200000204 д-р Иван Иванов Генчев Нервни болести
1200000206 д-р Иван Марков Кантарджиев Ортопедия и травматология
1200000719 д-р Иван Пламенов Нанков
1200000211 д-р Иван Тодоров Тодоров
1200000212 д-р Иван Цачев Цачев Образна диагностика
1600000672 д-р Иванка Иванова Копринска
1200000215 д-р Иванка Минкова Мутафова Вътрешни болести
1200000216 д-р Ивелин Димитров Костов Ортопедия и травматология
1200000217 д-р Ивелин Цанков Йоцов Хирургия
1200000219 д-р Ивелина Петкова Карапанчева-Цончева Вътрешни болести, Обща медицина
1200000221 д-р Иво Иванов Лачев Хирургия
1200000223 д-р Ивона Иванова Печева-Вълева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1200000227 д-р Изабела Георгиева Ташкова-Кочева Клинична лаборатория
1200000232 д-р Илия Дочев Илиев Акушерство и гинекология
1200000233 д-р Илия Йорданов Йорданов Образна диагностика
1200000234 д-р Илиян Ангелов Митев Вътрешни болести, Кардиология
1200000717 д-р Илияна Емилова Иванова
1200000236 д-р Илияна Пенева Казакова Педиатрия
1200000237 д-р Илияна Цветанова Иванова-Кузова Анестезиология и интензивно лечение
1200000238 д-р Илка Василева Присадашка Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1200000240 д-р Ирена Веселинова Лачева Вътрешни болести, Обща медицина
1600000729 д-р Ияд Махмуд Самур Акушерство и гинекология
1200000243 д-р Йоанна Данчева Ценова Акушерство и гинекология
1200000244 д-р Йовка Димитрова Бакърджиева Физикална и рехабилитационна медицина