Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 76-100 от 448.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000115 д-р Геновева Стойкова Петкова Кожни и венерически болести
1200000117 д-р Георги Гечев Гечев Хирургия
1200000118 д-р Георги Димитров Цончев Ушно-носно-гърлени болести
0800000097 д-р Георги Иванов Генов Спортна медицина, Ортопедия и травматология
1200000122 д-р Георги Петков Цветков
1600000400 д-р Георги Петров Петров Вътрешни болести
1200000679 д-р Гроздана Лалева Краева Анестезиология и интензивно лечение
1200000127 д-р Данаил Дочев Дочев Хирургия
1200000128 д-р Данаил Иванов Динков Хирургия
1200000130 д-р Даниел Добрев Атанасов
1200000131 д-р Даниел Христов Динков Вътрешни болести, Кардиология
1200000132 д-р Даниела Александрова Петкова-Бамбова Педиатрия, Обща медицина
1200000133 д-р Даниела Атанасова Вълчева Педиатрия
1200000134 д-р Даниела Миткова Пайкова Очни болести
1200000138 д-р Дарина Петрова Илиева-Балевска Педиатрия, Клинична токсикология
2000000359 д-р Дарина Петрова Митова Ендокринология и болести на обмяната
1200000139 д-р Дарина Христова Димитрова Вътрешни болести
1200000140 д-р Даринка Христова Дочева-Христова
2500002250 д-р Девора Венкова Манойлова
1200000141 д-р Десислав Николаев Атанасов Акушерство и гинекология
1200000709 д-р Десислава Валентинова Андреева
1200000142 д-р Десислава Иванова Александрова-Петрова Обща медицина
1200000704 д-р Десислава Красимирова Кипрова Акушерство и гинекология
1200000143 д-р Детелин Димитров Пеев
1200000145 д-р Диана Вълчева Хицова-Йонкова Педиатрия