Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 26-50 от 438.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000039 д-р Борислав Симеонов Пачков Хирургия
2300014987 д-р Боряна Николаева Максимова
1200000707 д-р Боряна Петкова Колибарска-Георгиева
1200000047 д-р Валентин Маринов Василев Вътрешни болести
1200000048 д-р Валентин Николов Маринов Хирургия
1200000049 д-р Валентин Петров Тодоров
1200000050 д-р Валентина Александрова Найденова Клинична лаборатория
1200000051 д-р Валентина Георгиева Господинова-Василева
1200000052 д-р Валентина Иванова Ангелова-Илиева Психиатрия
1200000053 д-р Валерия Маринова Йотова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2400000058 д-р Ваня Георгиева Христова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1200000055 д-р Ваня Любенова Райчева Вътрешни болести
1200000056 д-р Ваня Минчева Цонева-Кипрова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2300001362 д-р Ваня Петрова Табакова-Ангелова Анестезиология и интензивно лечение
1200000058 д-р Васил Кирилов Дилов Радиационна хигиена
1200000062 д-р Василена Василева Маринова
1200000065 д-р Велислав Иванов Тодоров Вътрешни болести, Обща медицина
1200000066 д-р Велислава Иванова Александрова-Кацарова Обща медицина
1200000067 д-р Велислава Мартинова Ангелова Психиатрия
0700000112 д-р Венелин Димитров Минчев Хирургия, Съдова хирургия
1200000069 д-р Венелин Иванов Иванов Психиатрия
1200000070 д-р Венелин Николов Еков Акушерство и гинекология
1200000073 д-р Венета Минкова Добрева Вътрешни болести
1200000076 д-р Венко Димитров Манойлов Обща медицина
1600000260 д-р Венцислав Марков Филипов Хирургия