Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 101-125 от 400.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600002448 д-р Донна Стефанова Бойнин
1200000173 д-р Евелина Ангелова Минчева Педиатрия
1200000174 д-р Елена Иванова Христова-Цочева Обща медицина
1200000175 д-р Елена Илиева Стефанова Клинична лаборатория
0500000152 д-р Елена Мартинова Мартинова Педиатрия, Инфекциозни болести
1200000177 д-р Елеонора Сергеева Мутафчиева
1200000643 д-р Елица Василева Гечева Вътрешни болести
1200000178 д-р Елка Иванова Илиева
1200000179 д-р Елка Конова Делимаринска
1200000180 д-р Елтин Юсеинов Тенекеджиев
1200000181 д-р Емил Александров Тодоров Ортопедия и травматология
1200000182 д-р Емил Ганев Минков Образна диагностика
1200000184 д-р Емилия Здравкова Генова Вътрешни болести
1200000673 д-р Емилия Пецева Кардиология
1200000187 д-р Ерол Алиев Даскалов Нервни болести
1200000188 д-р Жанета Георгиева Кушева Образна диагностика
1200000189 д-р Жанина Борисова Кръстева-Вълева Вътрешни болести
1200000191 д-р Здравко Иванов Табаков Неврохирургия
1200000644 д-р Зорница Стефанова Кирчева-Петкова
1200000194 д-р Ива Димитрова Колева-Крумова Обща хигиена, Пневмология и фтизиатрия
1200000195 д-р Ива Цочева Балканска-Дренска Очни болести
1200000197 д-р Ивайло Петрославов Вановски Анестезиология и интензивно лечение
1200000199 д-р Иван Андреев Вълев Хирургия, Съдова хирургия
1200000201 д-р Иван Генов Иванов Хирургия
1200000724 д-р Иван Иванов Генчев