Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 51-75 от 400.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000091 д-р Виолета Георгиева Петкова-Ботева
1200000097 д-р Владимир Борисов Тиков
1200000098 д-р Владимир Данчев Петров Хирургия
1200000099 д-р Владимир Христов Карамфилов Вътрешни болести
1200000101 д-р Габриела Николаева Кръстева-Николова Вътрешни болести, Трудова медицина
1200000104 д-р Галина Любенова Стоянова Нервни болести
1200000105 д-р Галина Маринова Герасова-Илиева Педиатрия, Обща медицина
1200000106 д-р Галина Младенова Пешева Клинична лаборатория
1200000107 д-р Галина Петрова Пенева Педиатрия, Клинична алергология
1200000110 д-р Генади Ангелов Генев Педиатрия
1200000111 д-р Генислав Иванов Караджов Очни болести
1200000114 д-р Геновева Михайлова Цолова-Агушева Обща медицина
1200000115 д-р Геновева Стойкова Петкова Кожни и венерически болести
1200000117 д-р Георги Гечев Гечев Хирургия
1200000118 д-р Георги Димитров Цончев Ушно-носно-гърлени болести
0800000097 д-р Георги Иванов Генов Спортна медицина, Ортопедия и травматология
1200000122 д-р Георги Петков Цветков
1600000400 д-р Георги Петров Петров Вътрешни болести
1200000679 д-р Гроздана Лалева Краева Анестезиология и интензивно лечение
1200000127 д-р Данаил Дочев Дочев Хирургия
1200000128 д-р Данаил Иванов Динков Хирургия
1200000130 д-р Даниел Добрев Атанасов
1200000131 д-р Даниел Христов Динков Вътрешни болести, Кардиология
1200000132 д-р Даниела Александрова Петкова-Бамбова Педиатрия, Обща медицина
1200000133 д-р Даниела Атанасова Вълчева Педиатрия