Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ловеч

Показване на 176-200 от 401.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1200000283 д-р Кремена Иванова Миховска Вътрешни болести
1200000284 д-р Кристина Красимирова Тодорова
2300015010 д-р Кристина Радилова
1200000285 д-р Кунка Борисова Никифорова Психиатрия
1200000649 д-р Кунка Колева Танкова Кожни и венерически болести
1200000287 д-р Лада Цветанова Бояджиева Вътрешни болести
1200000290 д-р Лилия Пенчева Йорданова Вътрешни болести, Гастроентерология
1200000291 д-р Лилия Тодорова Генова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1200000296 д-р Любомир Стефанов Божков Пневмология и фтизиатрия
1200000297 д-р Людмил Петров Николов Социална медицина и здравен мениджмънт
1200000298 д-р Людмил Христофоров Митов Обща медицина
1200000299 д-р Людмила Христова Милчева Вътрешни болести
1200000300 д-р Магда Христова Трифонова
1200000303 д-р Магдалена Ганчева Петракиева Психиатрия
1200000304 д-р Мадлена Цветанова Бояджиева-Ничева Нервни болести
1200000305 д-р Малина Георгиева Цонева Вътрешни болести, Кардиология
1200000306 д-р Малина Найденова Стефанова Вътрешни болести
1200000308 д-р Малинка Иванова Христова Вътрешни болести, Кардиология
1200000309 д-р Малинка Станимирова Стефанова Вътрешни болести, Обща медицина
1200000312 д-р Маргарита Величкова Михайлова Нервни болести
1200000313 д-р Маргарита Маринова Обретенова-Ганчева Анестезиология и интензивно лечение
1200000314 д-р Маргарита Недкова Пашова Обща медицина
1200000316 д-р Маргарита Трифонова Георгиева-Стоянова Вътрешни болести
1200000317 д-р Маргарита Христова Лалова Хранене и диететика, Трудова медицина
1200000318 д-р Мариан Стайков Кунчев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар