Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 226-250 от 3076.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400000197 д-р Благовеста Димитрова Стефанова Съдебна медицина и деонтология
0400000198Доцент д-р Благовеста Здравкова Миткова дмАнатомия, хистология и цитология
2600000389 д-р Благовеста Тодорова Дойчева-Димитрова Ушно-носно-гърлени болести
0400004438 д-р Благовеста Христова Спасова
2000000013 д-р Богдан Господинов Богданов Хирургия
0400004651 д-р Богомил Людмилов Стоянов
0400003744 д-р Богомил Петков Илиев дмНеврохирургия
0400000201Професор д-р Богомила Гатева Маневска дмнОбща и клинична патология
0400004381 д-р Божена Руменова Парашкевова
0400000205 д-р Божидар Бориславов Рангочев Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400000208 д-р Божидар Михайлов Нанев Хирургия, Детска хирургия, Гръдна хирургия, Обща медицина
0400000171 д-р Божидар Петров Друмев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0400004433 д-р Божидара Божидарова Щерева
0400000215 д-р Бойка Стамова Тунчева Обща медицина
0400004912 д-р Бойко Красенов Матев
0400000216 д-р Бойко Павлов Трифонов
0400000218 д-р Бонка Георгиева Коева
1700004172 д-р Бонка Георгиева Маринска Педиатрия, Детска клинична хематология и онкология
0400003773 д-р Бонка Лилкова Томова-Шопова Социална медицина и здравен мениджмънт
0400000221 д-р Бонка Николаева Беджева Педиатрия
0400004758 д-р Борис Атанасов Атанасов
0400003511 д-р Борис Валентинов Недев Нервни болести
0400004185 д-р Борис Валериев Петров
0400004137 д-р Борис Венциславов Андонов
0400000223 д-р Борис Димитров Наумов Нервни болести