Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 226-250 от 3090.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400000178 д-р Бинко Ганев Колев
0400000179Доцент д-р Бинна Николаева Ненчева дмОчни болести
1900000853 д-р Бирсен Хайрединова Хаджиева Вътрешни болести, Кардиология, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400000180 д-р Бисер Василев Николов Нервни болести
0400000181 д-р Бисер Димитров Хаджиев Анестезиология и интензивно лечение
0900000033 д-р Бисер Николов Божков
0400000183 д-р Бисер Радев Бахнев Вътрешни болести, Обща медицина
0400000185 д-р Бисерка Венкова Петкова-Папурова Вътрешни болести, Нефрология
0400000187 д-р Бисерка Георгиева Шишкова-Николова Очни болести
0400000188 д-р Бисерка Константинова Въжарова Кожни и венерически болести
0400000190 д-р Бистра Георгиева Петрова Психиатрия
1900000057 д-р Бистра Йорданова Делинешева Анестезиология и интензивно лечение
0400004370 д-р Благовест Борисов Белчев
0400000195 д-р Благовест Стефанов Димитров Хирургия
0400000198Доцент д-р Благовеста Здравкова Миткова дмАнатомия, хистология и цитология
2600000389 д-р Благовеста Тодорова Дойчева-Димитрова Ушно-носно-гърлени болести
0400004438 д-р Благовеста Христова Спасова
2000000013 д-р Богдан Господинов Богданов Хирургия
0400004651 д-р Богомил Людмилов Стоянов
0400003744Доцент д-р Богомил Петков Илиев дмНеврохирургия
0400000201Професор д-р Богомила Гатева Маневска дмнОбща и клинична патология
0400000205 д-р Божидар Бориславов Рангочев Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400000208 д-р Божидар Михайлов Нанев Хирургия, Детска хирургия, Гръдна хирургия, Обща медицина
0400000171 д-р Божидар Петров Друмев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0400004433 д-р Божидара Божидарова Щерева