Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 226-250 от 2995.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400004651 д-р Богомил Людмилов Стоянов
0400003744 д-р Богомил Петков Илиев дмНеврохирургия
0400000201Професор д-р Богомила Гатева Маневска дмнОбща и клинична патология
0400004381 д-р Божена Руменова Парашкевова
0400000205 д-р Божидар Бориславов Рангочев Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400000208 д-р Божидар Михайлов Нанев Хирургия, Детска хирургия, Гръдна хирургия, Обща медицина
0400000171 д-р Божидар Петров Друмев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0400004433 д-р Божидара Божидарова Щерева
0400000215 д-р Бойка Стамова Тунчева Обща медицина
0400004912 д-р Бойко Красенов Матев
0400000216 д-р Бойко Павлов Трифонов
0400000218 д-р Бонка Георгиева Коева
0400003773 д-р Бонка Лилкова Томова-Шопова Социална медицина и здравен мениджмънт
0400000221 д-р Бонка Николаева Беджева Педиатрия
0400004954 д-р Бора Али Али
0400004758 д-р Борис Атанасов Атанасов
0400003511 д-р Борис Валентинов Недев Нервни болести
0400004185 д-р Борис Валериев Петров
0400004137 д-р Борис Венциславов Андонов Хирургия
0400000223 д-р Борис Димитров Наумов Нервни болести
0400000224Доцент д-р Борис Иванов Корновски дмХирургия
0400004449 д-р Борис Михайлов Цветков
0400003927 д-р Борис Стоев Найденов
0400000226 д-р Борислав Асенов Бянов Хирургия
0400000227Доцент д-р Борислав Атанасов Денчев дмХирургия, Съдова хирургия