Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 226-250 от 3112.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400000188 д-р Бисерка Константинова Въжарова Кожни и венерически болести
0400000190 д-р Бистра Георгиева Петрова Психиатрия
1900000057 д-р Бистра Йорданова Делинешева Анестезиология и интензивно лечение
0400004370 д-р Благовест Борисов Белчев
0400000195 д-р Благовест Стефанов Димитров Хирургия
0400000198Доцент д-р Благовеста Здравкова Миткова дмАнатомия, хистология и цитология
2600000389 д-р Благовеста Тодорова Дойчева-Димитрова Ушно-носно-гърлени болести
0400004438 д-р Благовеста Христова Спасова
2000000013 д-р Богдан Господинов Богданов Хирургия
0400004651 д-р Богомил Людмилов Стоянов
0400003744 д-р Богомил Петков Илиев дмНеврохирургия
0400000201Професор д-р Богомила Гатева Маневска дмнОбща и клинична патология
0400000205 д-р Божидар Бориславов Рангочев Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
2300016269 д-р Божидар Иванов Сейков
0400000208 д-р Божидар Михайлов Нанев Хирургия, Детска хирургия, Гръдна хирургия, Обща медицина
0400000171 д-р Божидар Петров Друмев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0400004433 д-р Божидара Божидарова Щерева
0400000215 д-р Бойка Стамова Тунчева Обща медицина
0400004912 д-р Бойко Красенов Матев
0400000216 д-р Бойко Павлов Трифонов
0400000218 д-р Бонка Георгиева Коева
0400003773 д-р Бонка Лилкова Томова-Шопова Социална медицина и здравен мениджмънт
0400000221 д-р Бонка Николаева Беджева Педиатрия
0400004954 д-р Бора Али Али
0400004758 д-р Борис Атанасов Атанасов