Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 276-300 от 3096.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400000236Професор д-р Боряна Борисова Върбанова дмПедиатрия, Детска ревматология, Клинична алергология
0400000238 д-р Боряна Иванова Ангелова-Чернева Вътрешни болести
0400004512 д-р Боряна Иванова Георгиева
0400003857 д-р Боряна Кирчева Стефанова Медицинска онкология
0400004441 д-р Боряна Костова Иванова
0400000240 д-р Боряна Малева Балинова-Лазарова Нервни болести
0400000241 д-р Боряна Найденова Иванова-Събева дмВътрешни болести, Анестезиология и интензивно лечение
2800000045 д-р Боряна Стоянова Бояджиева Обща медицина
0400003524 д-р Боряна Христова Касапска
0400003544 д-р Боян Василев Иванов Неврохирургия
0400000246Професор д-р Боян Добрев Балев дмОбразна диагностика
0400002942 д-р Боян Иванов Лазаров Урология
0400003017 д-р Боян Колев Петков
0400000247 д-р Боян Маринов Вутов Вътрешни болести
0400000248 д-р Боян Тодоров Кръстев Вътрешни болести, Кардиология
0400000249 д-р Боян Христов Георгиев Акушерство и гинекология
0400000250 д-р Бояна Михайлова Пацирева Образна диагностика
0400000252 д-р Боянка Нейкова Карабашева Ушно-носно-гърлени болести
0400000253 д-р Боянка Стойчева Банова Ушно-носно-гърлени болести
0400000255 д-р Бранимир Любомиров Градинаров Акушерство и гинекология
0400000256Професор д-р Бранимир Николов Каназирев дмВътрешни болести, Ревматология, Кардиология
0400004133 д-р Бурхан Абдулкарим Али-Зайед Неврохирургия
0400005000 д-р Бюшра Гьонен
0400000257 д-р Бялка Колева Ненова
0400004040 д-р Вадим Владимирович Шевченко